- Bočné zbrane.

- Bodáky.

- Bumerangy.

- Hroty fleuretov.

- Boxere.

- Meče.

- Fleurety.

- Obušky.

- Šable.

- Plameňomety.

- Oštepy.

- Bodáky (časť - ).

- Metače.

- Zbrane.