- Banské vozíky.

- Podvozky pre železničné vagóny.

- Maznice pre železničné vagóny.

- Karosérie železničných vagónov.

- Komíny lokomotív.

- Vozíky na údržbu železnice.

- Železnica pre pozemnú lanovku.

- Lokomotívy.

- Stúpačky pre železničné vagóny.

- Visuté zdvíhacie zariadenia [doprava].

- Plošiny pre osobné železničné vagóny.

- Dvere železničných vagónov.

- Regulátory pary pre lokomotívy.

- Kolesá na železničné vozidlá.

- Piesočníky lokomotív alebo električiek.

- Závesné zariadenia pre železničné vagóny.

- Tendre.

- Vagóny električiek.

- Osobné železničné vagóny.

- Vagóny pozemnej lanovky.

- Koľajové vozíky.

- Nárazníky [súčasti železničných vagónov].

- Iskrové deflektory pre lokomotívy.

- Police na batožinu pre železničné vagóny.

- Rozťahovacie krycie plošiny [na spájanie železničných vagónov].

- Koľajové vozidlá.

- Nákladné železničné vagóny.

- Mraziace vagóny [koľajové].

- Cisterny [koľajové].

- Mraziarenske vagóny [železničné].

- Cisterny [železničné].

- Lokomotívy a vagóny pre železnice a ostatné koľajové vozidlá.

- Železničné vozne.

- Kabína rušňovodiča.

- Vláčiky.

- Barové vozne.

- Karosérie na koľajové motorové vozidlá.

- Koľajové vozidlá.