13.2. Transformátory, usmerňovače, batérie, akumulátory. (2015-11-02)

- Mriežkové dosky akumulátora.

- Akumulátory, elektrické.

- Batérie, elektrické.

- Elektrizačné zariadenie na plot pre dobytok.

- Znižovacie a zvyšovacie transformátory.

- Suché batérie.

- Regulátory napätia.

- Transformátory.

- Indukčné cievky.

- Nádoby akumulátorov.

- Zapaľovacie cievky motorov.

- Dosky akumulátora.

- Usmerňovače prúdu.

- Samoindukčné cievky.

- Prístroje na nabíjanie akumulátorov.

- Batérie do telefónov.

- Púzdra na batérie do prenosných telefónov.

- Batérie, elektrické (časť - ).

- Batérie do prenosných prístrojov.

- Adaptéry akumulátorov.

- Nabíjačky akumulátorov.

- Transformátory, usmerňovače, batérie, akumulátory.

- Akumulátorové skrine.

- Platne do akumulátorov.

- Puzdrá na akumulátory.

- Kryty na elektrické transformátory.

- Nástavce na nabíjanie.

- Elektrické nabíjačky.

- Elektrické nabíjačky na telefóny.

- Zariadenie na elektrický plot.

- Jednotky na dodanie elektriky.

- Elektrické transformátory.

- Dobíjateľné batérie.

- Gnerátory jednosmerného a striedavého prúdu.

- Batérie.

- Alternátory.

- Nabíjačky bateriek.

- Zariadenia na premenu elektrickej energie.

- Batérie.

- Batérie (vymeniteľné) do prenosných prístrojov.

- Balenia batérií.

- Balenia batérií pre prenosné náradie.

- Kryty na vysokonapäťové prístroje.

- Nabíjačky.

- Násypníky.

- Nabíjacia jednotka.

- Stolové nabíjačky.

- Zariadenie na uloženie a opätovné nabíjanie batérií.

- Elektrické agregáty.

- Kúpele nôh na báze elektrolýzy.

- Bloky invertorov.

- Nabíjače meničov /DC na AC/.

- Prevodníky/invertory.

- Elektródová základňa rovinného akumulátora.

- Koncovky na nabíjanie elektrických vozidiel.

- Solárne nabíjačky.

- Opláštenia na batérie.

- Časti monočlánkov.

- Batériové jednotky.

- Malé ploché lítiové batérie.

- Nabíjačky mobilných telefónov.

- Nabíjačky.

- Usmerňovacie prvky.

- Elektrické platničky.

- Elektrické transformátory.

- Elektrické prístroje na premenu energie.

- Puzdrá na batérie.

- Opláštenia na nabíjačky akumulátorov.

- Multifunkčné sieťové zdroje.

- Multizásuvka.

- Dobíjacie zariadenia pre elektronické prístroje.

- Rekombinátory.

- Konvertory na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu.

- Akumulátorové skrine.

- Nabíjačka.

- Oscilátory.

- Prenosné záložné zdroje elektrickej energie.

- Zostava batérií.

- Zostavy akumulátorov pre nabíjacie zariadenia.

- Nabíjačky pre elektrické zubné kefky.

- Meniče.

- Prístroje na nabíjanie.

- Stanice na výrobu a akumuláciu slnečnej energie.

- Tepelné akumulátory.

- Komory batérií.

- Solárne batérie.

- Dobíjacie stanice pre automobily.