25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-15)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-12)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-12)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-12)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-12)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-12)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-12)
25.3. Domy, garáže a ostatné stavby. (2016-02-12)

- Záhradnícke zvonové skleníky.

- Protiletecké kryty.

- Maštale pre zvieratá.

- Kôlne na bicykle.

- Trhové stánky.

- Prístrešky pre autá.

- Kôlne [budovy].

- Domy.

- Bungalovy.

- Striekacie kabíny.

- Plážové chatky.

- Šatne.

- Telefónne búdky.

- Stožiare na káble.

- Hrobky.

- Vodné veže.

- Domy [prepraviteľné].

- Krypty.

- Plavebné komory [kanálov].

- Garáže.

- Plynomery.

- Stodoly.

- Hangáre.

- Domy.

- Stožiare prenášačov.

- Mauzóleá.

- Pomníky.

- Veterné mlyny.

- Výklenky na telefóny.

- Umelé klziská [stavba].

- Pavilóny [domy].

- Mostné piliere.

- Bazény [neprenosné].

- Mosty [stavebníctvo].

- Kuríny.

- Stožiare.

- Skleníky.

- Silá.

- Soláriá.

- Terasy.

- Poštové schránky.

- Náhrobné kamene.

- Sarkofágy.

- Prístrešky na člny.

- Nafukovacie stany.

- Elektrické stĺpy.

- Benzínové pumpy.

- Divadelné javiská.

- Kabíny [strážne búdky].

- Kolumbária.

- Prístrešie na odpadky.

- Benzínové stanice.

- Plávajúce mosty.

- Mosty pre peších.

- Kiosky.

- Uväzovacie pásy.

- Prístrešky pre cestujúcich.

- Kôlne.

- Telefónne búdky.

- Stanice, kde sa vyberá mýto.

- Novinové poštové schránky.

- Ochranné prístrešky pre stavebné materiály.

- Bóje (štruktúry).

- Soláriá (stavby).

- Yurty.

- Domčeky na hranie.

- Plátenné strechy.

- Autobusové prístrešky.

- Skleníky.

- Výstavné stánky.

- Besiedky.

- Prenosné bunky.

- Verejné záchody.

- Vrtné súpravy.

- Staveniskové bunky.

- Chaty.

- Stavebnicové prístrešky.

- Besiedky.

- Elektrárne [slnečná/veterná energia].

- Prístrešky pre benzínové pumpy.

- Mosty [stavebníctvo] (časť - ).

- Budovy-miniatúry [nie hračky].

- Prístrešky pre čerpacie stanice.

- Domy (časť - ).

- Čerpacie stanice pre dvojkolesové prostriedky (časť - ).

- Domy, garáže a ostatné stavby.

- Domy.

- Ostatné stavby.

- Stánky, búdky, kóje.

- Mosty.

- Kóje.

- Chatky, búdy.

- Pavilóny.

- Stĺpy na káble.

- Klziská [budova].

- Prístrešky.

- Štadióny.

- Pódiá.

- Stanice.

- Veže.

- Skrinky na úschovu bicyklov.

- Stavebné jednotky.

- Skladacie stavby.

- Rozvodné skrine.

- Plávajúce čerpacie stanice.

- Prístrešok na grilovanie.

- Haly.

- Rekreačné chaty.

- Hotelové izby.

- Hydromasážne bazény.

- Nafukovacie budovy.

- Domy pre viac rodín.

- Budovy z prefabrikátov.

- Izba.

- Čerpacie stanice pre dvojkolesové prostriedky.

- Individuálne rodinné domy.

- Stajne pre zvieratá.

- Prístrešok nad bazény.

- Bazény.

- Technické centrum.

- Most.

- Fasády budov.

- Pohrebiská.

- Silá na kompost.

- Plošiny na priame plnenie podzemných palivových nádrží.

- Zapisovacie polia.

- Plávajúce plošiny na chov mušlí.

- Exteriérové kuchyne.

- Plošiny.

- Domčeky na hranie pre deti.

- Bývanie.

- Fajčiarske kabíny.

- Letné chalupy.

- Turistické informačné kancelárie.

- Stožiare pre veterné mlyny.

- Umývarne áut.

- Plávajúce byty.

- Plávajúce plošiny.

- Plávajúce a/alebo ponorné plošiny na pestovanie mušlí.

- Plávajúce konštrukcie na kotvenie lodí.

- Záhradné búdky.

- Opierky hlavy do plavární.

- Konzoly na ručné ovládaní pracovnej plošiny.

- Konzoly na platformy.

- ochranné prístrešky pre cestujúcich.

- Športové haly.

- Verandy.

- Umyvárne.

- Altány.

- Zabudované rošty na opekanie.

- Autobusové zastávky.

- Ochranné prístrešky na auto.

- Obytné kontajnery.

- Viacúčelové haly.

- Agregáty.

- Pyramídy.

- Športové zariadenia.

- Markízy pre zastávky električiek.

- Kabínky pre videokonferencie.