17.2. Dychové nástroje. (2016-01-15)
17.2. Dychové nástroje. (2015-11-20)

- Jazykové píšťaly pre hudobné nástroje.

- Fagoty.

- Poľnice.

- Klarinety.

- Rohy [hudobné nástroje].

- Kornety [hudobné nástroje].

- Lovecké rohy.

- Flauty.

- Fúkacie harmoniky.

- Hoboje.

- Mirlitony.

- Gajdy.

- Dychové nástroje.

- Okaríny.

- Pikoly.

- Eufónia.

- Saxofóny.

- Trombóny.

- Trúbky [hudobné nástroje].

- Ústne harmoniky.

- Xun (hudobný nástroj).

- Hulusi (hudobný nástroj).

- Dychové nástroje.

- Alpské rohy (hudobný dychový nástroj).