16.1. Fotografické a filmovacie prístroje. (2015-11-20)

- Kinematografické kamery.

- Clony [fotografovanie].

- Filmovacie prístroje.

- Fotoaparáty.

- Televízne kamery.

- Clony [fotografovanie].

- Prenosné videokamery s prehrávačom.

- Digitálne fotoaparáty.

- Strážne kamery.

- Webové kamery.

- Videokamery.

- Videokamery (časť - ).

- Digitálne fotoaparáty (časť - ).

- Fotografické alebo filmovacie prístroje.

- Kamery/fotoaparáty.

- Kamery.

- Stavebné prvky fotoaparátu.

- Opláštenia, kryty, puzdrá (kamery/fotoaparáty).

- Kryty na hľadáčiky fotoaparátov.

- Digitálne videokamery.

- Elektronické fotografické prístroje.

- Puzdrá na digitálne statické fotoaparáty.

- Časti digitálnych fotoaparátov (monitory).

- Videokamery kombinované s rekordérom pre optické disky.

- Videokamery pre televíziu.

- Infračervené kamery.

- Integrované kamery na kontrolu dopravy.

- Pamäte do profesionálnych fotoaparátov.

- Monitorovacie kamery.

- Webové kamery.

- Digitálne kamery.

- Fotografické stanice.

- Elektronické kamery.