13.1. Generátory a motory. (2016-02-08)
13.1. Generátory a motory. (2016-02-08)
13.1. Generátory a motory. (2016-02-08)

- Dynamá.

- Generátory, elektrické.

- Elektromotory.

- Rotory elektromotorov a generátorov.

- Statory elektromotorov a generátorov.

- Dynamá na bicykle.

- Statory elektromotorov a generátorov (časť - ).

- Generátory a motory.

- Puzdrá na dynamo.

- Kryty na generátory.

- Kryty na motory.

- Dieselové generátory.

- Geotermálne agregáty.

- Veterné turbíny postavené offshore.

- Veterné turbíny postavené onshore.

- Vodné turbíny.

- Vodný agregát.

- Generátory veterných turbín.

- Rotory veterných turbín.

- Veterné turbíny.

- Zariadenia na výrobu energie.

- Generátory motora.

- Pohonné kolesá.

- Stroje poháňané silou vetra.

- Ložiskové štíty pre elektromotory.

- Kryty na elektrické motory.

- Prevodníkové regulátory pre elektrické motory.

- Laminácie pre elektrické motory.

- Magnetické jadrá.

- Rotory na veterné elektrárne.

- Modely agregátov.

- Hlavy motorových valcov.

- Prevodové motory.

- Prenosné generátory.