- Baranidlá (zemné -) [ručné náradie].

- Baranidlá [ručné náradie].

- Drevené kladivá.

- Kladivá [náradie].

- Pneumatické buchary.

- Tĺky.

- Kladivá na vyklepávanie plechov.

- Kamenárske kladivá.

- Nitovacie kladivá.

- Kladivá [náradie] (časť - ).

- Kladivá, náradie a obdobné nástroje.

- Zámočnícke kladivá.

- Vyklepávacie kladivo.

- Tesárske kladivá s pazúrom.

- Hlavy na kladivá.

- Zásobníky skrutkovacích násadcov.

- Búracie kladivá.

- Rúčky pre kladivá a podobné nástroje.

- Lámačky dlažby.

- Nitovacie nástroje.

- Prenosné elektrické kladivá.