24.2. Lekárske prístroje, laboratórne prístroje a zariadenia. (2016-02-15)
24.2. Lekárske prístroje, laboratórne prístroje a zariadenia. (2016-02-15)
24.2. Lekárske prístroje, laboratórne prístroje a zariadenia. (2016-02-15)
24.2. Lekárske prístroje, laboratórne prístroje a zariadenia. (2016-02-15)
24.2. Lekárske prístroje, laboratórne prístroje a zariadenia. (2016-02-15)
24.2. Lekárske prístroje, laboratórne prístroje a zariadenia. (2016-02-15)

- Injekčné striekačky.

- Dilatátory [lekárske nástroje].

- Ihly (Hypodermické -).

- Ihly pre lekárske účely.

- Retorty.

- Otvorené ústa (Zariadenia na udržiavanie -) [stomatológia].

- Vstrekovacie trubice.

- Chirurgické nástroje.

- Kvapkadlá pre lekárske alebo laboratórne účely.

- Nože pre chirurgické účely.

- Tégliky [pre laboratória].

- Kyrety [medicína].

- Cystoskopy.

- Zubárske kliešte.

- Zubárske nástroje.

- Tampóny na odoberanie hlienových výterov.

- Dýzy striekačiek.

- Skúmavky.

- Lekárske kliešte.

- Gastroskopy.

- Lekárske injektory.

- Kastračné nástroje.

- Laboratória (Ručné prístroje a nástroje pre -).

- Skalpely.

- Laryngoskopy.

- Lekárske nástroje (Ručné -).

- Lekárske nástroje.

- Zrkadlá pre lekárov a stomatológov.

- Pipety.

- Premývačky [pre laboratória].

- Vzorky krvi (Prístroje na bratie -).

- Retraktory.

- Skalpely.

- Striekačky (lekárske -).

- Laboratórne násosky.

- Lekárske sondy.

- Lopatky (Zubárske -).

- Zrkadlá na vyšetrovanie.

- Sfygmometre.

- Stetoskopy.

- Rúrky kvapkadiel.

- Lekárske termokautery.

- Trepanačné prístroje [chirurgické].

- Trokary.

- Urinometre.

- Reťaze pre teliaci sa dobytok.

- Zubné lekárske kliešte.

- Brúsne kotúče pre stomatológov.

- Prístroje na čistenie uší [lekárske].

- Kyslíkové masky.

- Hemostatické svorky.

- Píly pre chirurgické účely.

- Rýchlosť sedimentácie krvi (Prístroje na výpočet -).

- Ušné striekačky.

- Chladiace špirály [pre laboratória].

- Prístroje na meranie krvného tlaku.

- Prsné pumpy pre dojčiace matky.

- Laboratórne sklené nádoby.

- Kalibrované sklené nádoby.

- Svorky pre chirurgické použitie.

- Diagnóza (prístroje a nádoby pre lekársku alebo laboratórnu -).

- Nožnice pre chirurgické použitie.

- Prístoje na akupunktúru.

- Mažiare [pre laboratória].

- Ihly pre akupunktúru.

- Škrabky gua-sha.

- Nástroje pre moxibúciu.

- Kanyly.

- Destilačné prístroje (lekárske).

- Endoskopy.

- Tvárové masky.

- Chirurgické skoby.

- Liekovky.

- Háky na rany.

- Diagnóza (prístroje a nádoby pre lekársku alebo laboratórnu -) (časť - ).

- Testovacie pásiky na lekárske alebo laboratórne účely.

- Pipety (časť - ).

- Lekárske nástroje (časť - ).

- Lekárske nástroje (časť - ).

- Chirurgické nástroje (časť - ).

- Katétery.

- Injekčné striekačky.

- Lekárske prístroje, laboratórne prístroje a zariadenia.

- Stabilizačné a orientačné lyžice na interoklúzne registrácie.

- Zariadenia na odber krvi s viacerými lancetami.

- Ovládače k zariadeniam na odber krvi s viacerými lancetami.

- Indikátory pre zariadenia na odber krvi s viacerými lancetami.

- Náplne s viacerými lancetami pre zariadenia na odber krvi.

- Automatické externé defibrilátory.

- Externé defibrilátory.

- Extraktory.

- Vstrekovacie zariadenia.

- Uchytávacie, svorkovacie nástroje [lekárske].

- Nádoby na miešanie, mixovanie.

- Puzdrá na odsávačky mlieka.

- Kanylové zostavy.

- Nástroj na nabodnutie telovej dutiny.

- Obaly na vaginálne zrkadlá.

- Chirurgické nástroje.

- Prístroje na skúšanie a/alebo liečbu uší.

- Prístroje na ošetrovanie uštipnutí hmyzom.

- Vyplachovače uší.

- Zariadenia na pozorovanie pokožky na tvári.

- Upevňovacie zariadenia pre katétre.

- Upevňovacie zariadenia pre hadičky (lekárske).

- Implantačné klieštiky.

- Nádoby na injektory.

- Vstrekovacie hlavice.

- Lekárske rozťahovacie nástroje.

- Zariadenia na meranie pulzu.

- Rúčky na lekárske nástroje.

- Zošívačky.

- Stenové konštrukcie so stentom.

- Ohrievače na fonendoskopy.

- Ovládače na injekčné striekačky.

- Injekcie na implantáciu mikročipov pre zvieratá.

- Analytické testovacie prúžky.

- Spony na protispastické popruhy.

- Protispastické popruhy.

- Prístroje na odber krvi.

- Merače hladiny glukózy v krvi.

- Boroscopes.

- Nádoby na zachytávanie exsudátu z rán.

- Chemické reagenčné testovacie mikroskopické sklíčka.

- Riadiace zariadenia pre endoskopy.

- Zubárske nástroje.

- Dentálne nástroje (násady).

- Dentálne striekačky.

- Zariadenie na upevnenie epidurálneho katétra.

- Zubárske plášte.

- Rukoväte lekárskych ožarovacích prístrojov.

- Nebulizátor na inhalačnú liečbu a jeho súčasť.

- Vstrekovacie zariadenia.

- Klávesnice pre lekárske infúzne čerpadlá.

- Masky na aerosólovú terapiu.

- Lekárske infúzne čerpadlá.

- Medicínske nástroje.

- Náustky.

- Multisvorky pre laboratórne sklo a reakčné nádoby.

- Nosové dilatátory.

- Nazálne systémy.

- Zariadenia na očkovanie cez nos.

- Spojovacie prvky na ústne / nosové kanyly.

- Pôrodnícke operadlá.

- Súprava dentálnych nástrojov upevňujúcich sa na jednu násadu, ktorá sa drží v ruke.

- Chirurgické nástroje.

- Injekčné striekačky.

- Terapeutické nástroje.

- Ochranné kryty na trokáry.

- Vaginálne stimulačné sondy.

- Ventily pre aerosólovú terapiu.

- Platničky pre klenbový zubný artikulátor.

- Odsávačky materského mlieka.

- Prípojky katéterov.

- Hrudníkové drenážne svorky.

- Svorky na biopsie.

- Svorky na očnú mikrochirurgiu.

- Ovládacie rukoväte pumpičiek na odsávanie materského mlieka.

- Defibrilátory.

- Platničky na zubný artikulátor.

- Lokalizátory na kolíky zubných artikulátorov.

- Zubárske odsávacie kanyly.

- Prístroje zabezpečujúce kanylu na krvné cievy.

- Dávkovacie striekačky.

- Kryty na lieviky pre odsávačky materského mlieka.

- Rúčky chirurgických nástrojov.

- Hlavové popruhy na nosnú masku.

- Implantovateľná komora na prístup do centrálneho žilového systému.

- Zavádzacie prvky (špachtle).

- Plechy na zachytávanie výpeku.

- Mikromanipulátory pre očnú chirurgiu.

- Mixovacie zariadenia.

- Vzorové nádoby pre dentálne materiály.

- Zariadenie na rozťahovanie úst.

- Oklúzne zariadenia.

- Oftalmoskopy.

- Odtlačok pre bázu zubného modelu.

- Náradie na odstránenie parazitov.

- Konštrukcia pre zavedenie rúrky na umelé oplodnenie.

- Čitač tehotenských testov.

- Pásiky na tehotenské testy.

- Proktoskop.

- Dezinfekčné a sterilizačné zariadenia.

- Obaly na podkožné ihly.

- Stimulátory.

- Chirurgické plachty.

- Prístroje na podávanie liekov.

- Tibiálne rozvierače.

- Zariadenie na precvičovanie jazyka.

- Tlačidlá tracheostómy.

- Spony na ultrazvukové sondy.

- Ultrazvukové sondy.

- Adaptéry k ampulkám.

- Súpravy na analýzy.

- Aplikačné systémy pre lekárske a zubárske materiály.

- Prístroje na vyšetrenie prsníkov.

- Počítadlá kolónií.

- Lampy na dentálnu starostlivosť.

- Lekárske odsávačky.

- Bezpečnostné zariadenia pre lekárske ihly.

- Aplikátory pre ovum (vajíčka).

- Zariadenia na meranie tlaku.

- Reaktory.

- Tlakomery krvného tlaku.

- Valce injekčných striekačiek.

- Piesty injekčných striekačiek.

- Terapeutické prístroje.

- Tracheostomické rúrky.

- Zásobníky na krv.

- Cytometre.

- Čipy s mikroskopickými prietokovými kanálikmi.

- Náustky.

- Nosná odsávačka.

- Rozprašovače.

- Hlavičky ihiel.

- Oklúzne zariadenia.

- Osteotómy.

- Platničky s viacerými otvormi, ktoré sú určené pre polymérové reťazové reakcie (PCR).

- Držadlá na reagenty.

- Dýchacie prístroje.

- Čepele skalpelov.

- Testovacie a zberné zariadenia.

- Zariadenia na testovanie ciev.

- Veterinárne nástroje.