11.3. Medaily a odznaky. (2016-02-08)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-02-08)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-02-08)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-02-08)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-02-08)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-02-08)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-02-08)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-01-20)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-01-20)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-01-20)
11.3. Medaily a odznaky. (2016-01-15)

- Odznaky.

- Volebné odznaky.

- Medaile.

- Identifikačné odznaky.

- Napichovacie odznaky [odznaky].

- Medaile, odznaky.

- Zberače mincí.

- Identifikačné značky pre ľudí a zvieratá.

- Vyrážacie platne na výrobu mincí, medailí a pod.