- Motory (Horúci vzduch -).

- Karburátory do motorov.

- Prevodovky.

- Valce do motorov.

- Výfukové tlmiče.

- Piesty motorov.

- Reaktívne prúdové motory.

- Motory.

- Rotory turbín.

- Tlmiče na motory.

- Statory turbín.

- Turbíny.

- Sviečky na motory.

- Regulátory zapaľovania motorov.

- Parné motory.

- Ohrievače motorov.

- Elektronické skrinky motorov.

- Motorové jednotky.

- Tlmiče motorov.

- Ventily pre motory.

- Ventilátory pre motory.

- Motory (časť - ).

- Rozdeľovacie potrubia.

- Turbodúchadlá.

- Motory (časť - ).

- Motory.

- Kryty na motory.

- Kryty na motory.

- Kryty na turbíny.

- Motory.

- Regulátory do motorov.

- Tlmiče.

- Zapaľovacie sviečky.

- Prístroje na sústreďovanie vzduchových prúdov.

- Obaly na vzduchové filtre pre motory.

- Kryty na motory.

- Tepelné štíty na motory.

- Pohonné kolesá.

- Zážihové motory.

- Štartéry.

- Operačné sekcie.

- Nasávacie trubice.

- Pohonné jednotky pre stroje a motory.

- Zapaľovače zážihových motorov šetriace plyn.

- Magnetické ventily pre vstrekovacie palivové čerpadlá.

- Prívesné motory.

- Pérovacie prvky (-pre spojky).

- Nasávacie potrubie pre motory.

- Katalyzátory.

- Opláštenia na ozubené prevody.

- Zariadenia šetriace benzín na prívode chladného vzduchu.

- Benzínové motory.

- Voľný hriadeľ pre mazaciu pumpu.

- Prevodníky pre elektrické motory.

- Znižovače.

- Rebrovaný kryt na mazacie čerpadlá (časť-).

- Súkolia.