- Výstružníky.

- Vrtáky.

- Ručné vrtáky [banské vrtáky].

- Rýle [ručné náradie].

- Motyky [ručné náradie].

- Krompáče do kameňolomu.

- Hĺbiace nástroje.

- Ručné vrtáky.

- Vŕtacie nástroje.

- Frézovačky [ručne ovládané].

- Frézovacie nástroje.

- Frézy [nástroje].

- Drenážne rýle.

- Vsadené vrtáky [nástroje].

- Vrtáky (kombinované kužeľové).

- Lopaty [náradie].

- Vrtáky do dreva.

- Krompáče [ručné náradie].

- Motyky.

- Sekáče na ľad.

- Vysadzovacie kolíky.

- Vrtáky do steny [nástroje].

- Kolovrátky [nástroje].

- Nebožiece.

- Záhradnícke lopatky (do záhrady -).

- Malé vrtáky.

- Motyky.

- Záhradné vidly.

- Luky ručných vrtáčikov.

- Kužeľové záhlbníky.

- Valcové zahĺbníky.

- Lopaty na sneh.

- Krompáče.

- Nárazové vŕtačky.

- Hĺbiace nástroje (časť - ).

- Vŕtacie nástroje (časť - ).

- Sekáče na ľad (časť - ).

- Vŕtačky (časť - ).

- Náradie a nástroje na vŕtanie, hĺbenie a frézovanie.

- Uhlová vŕtačka.

- Kolíky na sadenie.

- Záhradnícke vidly.

- Vŕtačky.

- Vŕtačky.

- Elektrické vŕtačky.

- Zemné vrtáky.

- Ručné kultivátory.

- Kypriace vidličky.

- Fazetovače na okraje trávnikov.

- Vyhlbovacie lopatky.

- Akumulátorové vŕtačky.

- Vŕtacia korunka.

- Vŕtacie kladivá.

- Príklepové vŕtačky.

- Prenosné vŕtačky.

- Prenosné elektrické vŕtačky.

- Upínacie zariadenie pre rezné platničky.

- Stĺpová vŕtačka.

- Vŕtacie skrutkovače.

- Násady na odhrabávače snehu.

- Brúsky.

- Prenosné elektrické zariadenia.

- Prenosné elektrické vŕtacie kladivá.

- Rukoväte nástrojov na odhŕňanie snehu.

- Zariadenia na upevnenie momentového vretena.

- Stĺpové vŕtačky.

- Elektrické kladivá.

- Vŕtacie korunky.