21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-02-15)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-02-15)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-02-15)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-02-15)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-01-20)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-01-20)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-01-15)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-01-15)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-01-15)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-01-15)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-01-14)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2016-01-08)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2015-12-02)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2015-12-01)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2015-12-01)
21.3. Ostatné predmety na zábavu a rozptýlenie. (2015-12-01)

- Hojdačka.

- Výherné automaty.

- Výbušné žabky - prskavky na večierky.

- Kolotoče.

- Okruhy pre detské ihriská.

- Konfety.

- Zábavné zariadenia.

- Diablove kolesá.

- Hracie automaty na peniaze.

- Papierové serpentíny [zábavné predmety].

- Strelnice (v zábavných parkoch -).

- Vláčiky prechádzajúce namaľovanou krajinou.

- Toboganové dráhy.

- Žartovný a kúzelnícky tovar.

- Maškarné kostýmy.

- Zrkadlá pre zábavné parky.

- Preliezačky [zariadenia na hranie].

- Zábavné železnice.

- Kolotoče.

- Rámy na hry vonku.

- Kolotoče [lunapark].

- Pieskoviská.

- Kĺzačky [šmýkačky].

- Hojdačky.

- Horské dráhy [zábavné].

- Žartovné hračky.

- Vodné kĺzačky.

- Búchačky [ohňostroje].

- Hracie automaty (časť - ).

- Arkádne hry.

- Výherné hracie automaty.

- Hracie stroje na mince.

- Hracie automaty na mince.

- Hracie automaty.

- Hracie automaty-flippery.

- Zariadenia zábavnej techniky s viacerými nezávislými hernými stanicami.

- Kolísky na hranie.

- Čelné plochy zábavných automatov.

- Prístroje na hranie.

- Hracie zariadenia (opláštenia pre-).

- Kryty na zábavné zariadenia, ktoré sa ovládajú vhodením mince.

- Obalenia na hračky.

- Iné potreby na zábavu.

- Zábavné automaty na mince.

- Prístroj na hranie.

- Ihriská.

- Zábavné zariadenia.

- Nafukovacie zábavné predmety.

- Interaktívne koncové zariadenia na zábavu.

- Skrinka na hlavnú výhru (jackpot) na hracie automaty.

- atrakcie pre deti.

- Iné zariadenia na zábavu a rozptýlenie.

- Ihriskové zostavy.

- Zábavné jazdy (atrakcie).

- Plávajúce plošiny na trávenie na rekreačné účely.

- Zábavné zariadenia na voľnom priestranstve.

- Zábavné automaty.

- Stávkovacie terminály.

- Žrebovacie osudie.

- Hry do parku.

- Ihriská.