- Sčítacie stroje.

- Kontrolné pokladne.

- Počítacie stroje [iné než počítače].

- Písacie stroje.

- Pásky do písacích strojov.

- Vodiace lišty papiera na písacie stroje.

- Stroje na vypisovanie šekov.

- Účtovnícke stroje.

- Stenografické stroje.

- Stenografické stroje [kancelárske stroje].

- Ručné počítadlá.

- Stroje na sčítanie hlasov.

- Valce písacích strojov.

- Klávesy písacích strojov.

- Kalkulačky [okrem počítačov].

- Kontrolné a platobné pulty s obrazovkami [okrem počítačov].

- Kontrolné pokladne (časť - ).

- Elektronické kalkulačky.

- Elektronické kontrolné pokladnice.

- Písacie stroje a počítacie stroje.

- Klávesy (počítacie stroje - ).

- Tlačené príručky pre kalkulačky.

- Vreckové kalkulačky.

- Počítacie stroje.

- Kalkulačky s budíkmi.

- Zabudované registračné pokladne.

- Mobilné podstavce na batériu do pokladní pre maloobchod.

- Prístroj na uloženie PIN kódu.

- Kancelárske stroje.

- Kazety s páskou na zariadenia na zapisovanie na pásky.

- Nástroje na písanie cez pásku.

- Počítacie stroje.

- Výstupné kontrolné zariadenia pre obchody.

- Zariadenia na písanie Braillovým písmom.