- Stroje na úpravu trávnika.

- Poľnohospodárske stroje.

- Vyorávače zemiakov [stroje].

- Mláťačky.

- Kultivátory.

- Viazače.

- Pluhy.

- Rozhadzovače vápna [poľnohospodárske].

- Rezačky sena [stroje].

- Stroje na orezávanie vrchov koreňovej zeleniny.

- Rozhadzovače hnojiva.

- Rozhadzovače hnoja.

- Stroje na odstraňovanie kameňov v obilí.

- Parné sušiace stroje [poľnohospodárske].

- Obracače sena [stroje].

- Kosačky [poľnohospodárske].

- Vykurovacie prístroje na úpravu rastlín.

- Sušiče obilia [stroje].

- Oddeľovače zrna.

- Nože rezačky slamy.

- Rezačky slamy.

- Brány [poľnohospodárske stroje].

- Nože radlíc pluhu.

- Kultivátory (poháňané motorom -).

- Vysadzovacie stroje.

- Hrablice [stroje].

- Presádzanie (stroje na -).

- Valce (na zem -) [stroje].

- Plecie stroje.

- Lúkorezy [poľnohospodárske].

- Sejačky.

- Radlice pluhu.

- Sulfarátory [poľnohospodárske].

- Dojacie stroje.

- Rezačky koreňov [stroje].

- Úprava rastlín (Stroje na chemickú úpravu -).

- Vyorávače (repy -) [stroje].

- Vinohradnícke pluhy.

- Viazacie a žacie stroje.

- Lisy na krmivo.

- Kosačky.

- Kypridlá trávnikov.

- Žacie a viazacie stroje.

- Sacie stroje.

- Buldozéry na odstraňovanie stromov.

- Kosačky trávy roboty.

- Automatické kropiace zariadenia.

- Kosačky (časť - ).

- Buldozéry na odstraňovanie stromov (časť - ).

- Poľnohospodárske stroje (časť - ).

- Brány [poľnohospodárske stroje] (časť - ).

- Poľnohospodárske stroje.

- Kryty pre poľnohospodárske stroje.

- Kultivátory [poľnohospodárstvo].

- Sušičky [poľnohospodárstvo].

- Zvlhčovače [poľnohospodárstvo].

- Separátory, odlučovače [poľnohospodárstvo].

- Ohrievače [poľnohospodárstvo].

- Zavlažovacie zariadenia (automatické) [poľnohospodárstvo].

- Zavlažovacie zariadenia [poľnohospodárstvo].

- Kryt na mlynček na zeleninu.

- Opláštenia na pôdohospodárske stroje.

- Prístroj na pestovanie rastlín.

- Vertikutátor (prevzdušňovač trávnikov).

- Poľnohospodárske zariadenia.

- Kompostovač.

- Kypriče.

- Silážne kombajny.

- Kosačky na trávu.

- Zásobníky na sejacích strojoch.

- Ramená postrekovačov na ošetrovanie poľnohospodárskych plodín.

- Rozptyľovač.

- Zariadenia na spracovanie parou.

- Žacie stroje.

- Lisy na balíky.