23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-03)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-02-02)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-01-21)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-01-20)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-01-20)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-01-14)
23.1. Prístroje na rozvod vody a plynu. (2016-01-14)

- Redukčné tvarovky na spájanie potrubí.

- Zariadenia na zmäkčovanie vody.

- Kropiace zariadenia.

- Vodovodné armatúry.

- Hydranty.

- Hubice proti rozstreku vody z kohútikov.

- Páky na vodu.

- Sacie koše.

- Reduktory tlaku plynu.

- Rozdeľovače.

- Základne kohútikov.

- Ventily [kohútiky].

- Fontánky na pitie.

- Plyn (Zariadenia na dodávku -).

- Výlevky.

- Spojky rúrok.

- Reduktory (Tlakové -) [armatúry na rúrky].

- Spojky na pružné hadice (Predlžovacie -).

- Kohúty a kohútiky.

- Špirálové rúrky [časti zariadení].

- Sifóny na cedenie tekutín.

- Kropiace zariadenia (na trávnik -).

- Betónové alebo cementové rúry.

- Pružné hadice.

- Pevné potrubie.

- Kohútiky.

- Vonkajšie fontány.

- Žľaby.

- Nádrže na plynné alebo kvapalné látky.

- Kohútiky.

- Hubice hadíc na vodu.

- Požiarne hydranty.

- Hubice na požiarne hadice.

- Prípojné zariadenia na plynové fľaše.

- Regulátory hydraulického odberu.

- Kohútiky na miešanie vody.

- Požiarne hadice.

- Dymové rúry.

- Bezpečnostné ventily na cisterny.

- Prepúšťacie otvory.

- Rúrkové a platňové utesnené spoje.

- Listové rošty na odpadové potrubia.

- Ovládacie páky na kohútiky.

- Kohútiky.

- Spojky na rúry.

- Tesniace krúžky na rúry a potrubia.

- Nádrže na suspenziu.

- Kohútiky a kohúty.

- Termostatické miešače.

- Striekacie dýzy.

- Čistiace zariadenia na vodu.

- Záhradné hadice.

- Zariadenia na zvlažovanie.

- Kohútiky (časť - ).

- Rozprašovacie zariadenia.

- Uzatváracie kohúty.

- Kade na vodu.

- Vodné nádrže.

- Odkvapové rúry.

- Spreje na drezy.

- Kohúty a kohútiky (časť - ).

- Trysky pre kuchynské drezy.

- Kropiace zariadenia (časť - ).

- Zariadenia na zmäkčovanie vody (časť - ).

- Kohútiky na miešanie vody (časť - ).

- Žľaby (časť - ).

- Nádrže na kvapaliny (časť - ).

- Spojky na rúry (časť - ).

- Vodné čerpadlá.

- Prístroje na rozvod vody a plynu.

- Nádrže [na postrek].

- Spájacie zariadenia [na postrek].

- Kontrolné zariadenia [na postrek].

- Odtokové kanále.

- Odtokové systémy.

- Filtre na kvapaliny.

- Fontány [striekacie].

- Plynové fľaše.

- Plynové nádrže.

- Zavlažovacie kanále.

- Zavlažovacie kanály.

- Nádrže na tekuté palivo.

- Trysky [striekacie].

- Hubice na vodovodné kohútiky.

- Potrubie [na rozvod kvapaliny].

- Redukcie tlaku [na rozvod kvapaliny].

- Čističe (kvapalné).

- Bezpečnostné ventily [na rozvod kvapaliny].

- Nádrže na kvapaliny.

- Rúry [na rozvod kvapaliny].

- Prístroje na plnenie plynom.

- Zariadenia na zavlažovanie rastlín.

- Spätné klapky.

- Guľové ventily.

- Kolektory.

- Časti kohútikov.

- Kryty vypúšťacej a tlakovej nádrže.

- Tlaková a vypúšťacia nádrž.

- Príruby pre potrubia a hadicové systémy.

- Dávkovacie zariadenia na dávkovanie pevných a kvapalných látok.

- Drenážne komponenty.

- Zachytávacie sitká do odtokov.

- Expanzné ventily.

- Plniace systémy pre cisterny.

- zoradenie filtrov.

- Uzávery na filtre.

- Filtre.

- Diely na inštaláciu potrubia.

- Dávkovač tekutiny.

- Nádoba na palivo.

- ohradenie palivových nádrží.

- Odtoky.

- Spojky.

- Príručné dávkovače tekutín.

- Rúčky na ventily.

- Držadlový mechanizmus pre zariadenia na rozvod kvapalín.

- Škatuľa na vodnú hadicu.

- Rozprašovacia pištoľ na polievanie.

- Hadicové klenby.

- Hadice.

- Kryty na systémy odpadových vôd.

- Inšpekčné šachty na zber kvapalín.

- Ovládacie zariadenia pre zavlažovanie.

- Pripájacie členy pre prístroje na kontrolu tekutých látok.

- Oddeľovač listov.

- Rozdeľovacie tekutých látok.

- Krúžky na dýzy.

- Dýzy.

- Prístroje na riadenie zavlažovania (časť).

- Potrubné tesnenia.

- Izolácia potrubia.

- Rohrprofile.

- Stojany na rúry.

- Kúpeľňové armatúry.

- Čističe (plynové).

- Vodovodné kohúty.

- Tesniace uzávery.

- Tesnenia.

- Rozprašovače.

- Cisterny.

- Nádrže na tekutiny.

- Rúrové prstencové spoje.

- Rozprašovače.

- Rozprašovače vody.

- Príslušenstvo vodovodov.

- Adaptery na hadicové prípojky.

- Adhezívne filtre.

- Zariadenia na výrobu zmesí vzduch/plynu.

- Biologické filtračné prvky.

- Vodné plochy.

- Podzemné nádrže.

- Kanvice na čistenie tekutín.

- Ovládacie ventily na prietok kvapalín.

- Korunové dýzy.

- Rozprašovač vodných mikrokvapiek.

- Dažďové zvody.

- Drenážne adaptéry.

- Odtokový žľab (súčasť-).

- Tesniace systémy.

- Spájacie prvky pre kvapaliny.

- Rozvodné systémy kvapalín.

- Nádoby na distribúcii tekutín.

- Zásobníky na teplú vodu.

- Zariadenie na dávkovanie tekutín.

- Odlučovače kvapalín.

- Dávkovače na dezinfekciu pitnej vody.

- Rozprašovacie sústavy na vodné mikrokvapky.

- Dýzy rozprašovačov na vodné mikrokvapky a násadce.

- Výstupné mriežky na filtrovacie zariadenia do bazénov.

- Rozpery potrubí.

- Fajky.

- Predfiltre.

- Nekovové vyztužovacie články na hadice.

- Snímateľné zásobníky vody pre dávkovače vody.

- Rúrkový systém na zber a filtráciu odpadovej vody.

- Tesnenia.

- Vetvenie.

- Sifónové kryty.

- Rozprašovacie prístroje.

- Rozprašovacie zariadenia.

- Nádrže pre rastliny na čistenie vody.

- Rúrový rozvod na rozprašovanie vody v mikročiastočkách a objímky.

- Ventily.

- Zariadenie na dávkovanie vody pre zalievané a rozpustné nápoje a podobné výrobky.

- Kryty na vodné filtre.

- Prístroje na úpravu vody.

- Odpadové rúry na vodu.

- Polievacie zariadenia.

- Systémy na studenú vodu.

- Hubice (pre rozdeľovanie kvapalín).

- Kryty na strešné žľaby.

- Difuzory.

- Premostenia pre hydraulické siete.

- Tesnenia na fluidné látky.

- Zariadenia na pohyb kvapalín.

- Fontány.

- Uzávery palivovej nádrže.

- Hydraulické prístroje zabezpečujúce obeh kvapalín.

- Páky na ventily.

- Nálievky na usmerňovanie kvapalín.

- Svorky na rúry.

- Súčasti rúry.

- Zberače odpadovej vody.

- Nádrže.

- Obruče filtrov.

- Cisterny na odčerpávanie vôd.

- Dávkovače vody.

- Automatické rozprašovače.

- Ručne ovládané kohúty [na ventily].

- Spájacie prvky na hadice.

- Hydraulické regulačné ventily.

- Upevňovacie prvky pre bazény.

- Nádrže na odpadovú vodu.

- Odtoky vody.

- Plynové regulátory.

- Ventily s ovládačom.

- Zariadenia na filtráciu vody.

- Hadice na vodu.