14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-08)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-08)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-08)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-08)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-04)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-03)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-03)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-03)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-02-03)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-01-20)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-01-20)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-01-20)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-01-20)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-01-15)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-01-15)
14.3. Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače. (2016-01-15)

- Telegrafné alebo telefónne relé.

- Zosilňovače zvuku.

- Antény (rozhlasové -).

- Antény (televízne -).

- Antény pre vozidlá.

- Cievky (voštinové -) na bezdrôtové prístroje.

- Rádiové číselníky.

- Rámové antény [rozhlasové a televízne].

- Núdzové búdky na volanie [vedľa cesty].

- Meniče frekvencie [rozhlasové a televízne].

- Hertzove vlnové detektory.

- Telefónne číselníky.

- Telefónne slúchadlá.

- Príručné krátkovlnné vysielačky s prijímačom.

- Kryty, zvukotesné, pre diaľnopisy.

- Zariadenia pre vnútorné spojenia.

- Mikrofóny na telefóny.

- Mikrotelefóny.

- Megafóny.

- Rádiové zameriavače.

- Rádia na vozidlá.

- Rádiové prijímače.

- Telegrafné prijímacie prístroje.

- Zosilňovače (telegrafické -).

- Telefónne ústredne.

- Rozhlasové prijímače.

- Telautografy.

- Telekomunikačné prístroje.

- Telegrafy.

- Diaľnopisy.

- Telefóny.

- Diaľnopisné prístroje.

- Televízne prístroje.

- Videotelefónne prístroje.

- Prístrojové dosky [volacie zvončeky].

- Telekomunikačné ústredne.

- Uličné núdzové telefónne stĺpy.

- Zvukovody.

- Diaľkové kopírovacie stroje.

- Modemy.

- Telekomunikačné prístroje.

- Video obrazovky [televízia s veľkou obrazovkou].

- Televízne dekódery.

- Základné prístroje pre bezdrôtové telefóny.

- Bezdrôtové modemy.

- Digitálne pagery.

- Telefóny na použitie v obmedzenom priestore.

- Prenosné telefóny.

- Diaľkové ovládanie [rádiové].

- Satelitné prijímače.

- Obrazovky pre telefonovanie.

- Telefónne slúchadlá.

- Videofóny.

- Rádiové prijímače bez nízkofrekvenčného zosilňovača.

- Prípojky na antény.

- Navigačné zariadenia (GPS).

- Mobilné telefóny.

- Navigačné systémy.

- Bezdrôtové diaľkové laserové ovládače na prezentáciu.

- Telefónne relé.

- Autorádiá.

- Grafický vyrovnávač.

- Verejné telefónne automaty.

- Rádiá s baterkami.

- Vysielačky.

- Puzdra pre mobilné telefóny.

- Slúchadlové telefonické súpravy [kombinované slúchadlá a telefóny].

- Verejné telefóny.

- Diaľkové ovládanie.

- Antény (televízne -) (časť - ).

- Antény pre vozidlá (časť - ).

- Diaľkové ovládanie (časť - ).

- Telekomunikačné prístroje (časť - ).

- Telefónne slúchadlá (časť - ).

- Telekomunikačné prístroje (časť - ).

- Mobilné telefóny (časť - ).

- Rádiotelefóny (časť - ).

- Diaľkové ovládanie [rádiové] (časť - ).

- Navigačné systémy (časť - ).

- Videofóny (časť - ).

- Bezdrôtové telefóny (časť - ).

- Bezdrôtové telefóny.

- Satelitné antény.

- Telekomunikačné prístroje, rádiové diaľkové ovládanie a zosilňovače.

- Plazmový televízny prístroj.

- Antény.

- Prístroje na bezdrôtovú komunikáciu.

- Navigačné systémy do automobilov.

- Telefónne skrinky.

- Puzdrá na komunikačné zariadenia.

- Puzdrá na diaľkové ovládania [bezdrôtové].

- Komunikačné káble.

- Komunikačné stĺpy.

- Digitálne karty.

- Digitálne televízne prístroje.

- Skrinky na tiesňové volania.

- Stĺpy pre tiesňové volania.

- Predné kryty na mobilné telefóny.

- Globálny systém na určovnie polohy (GPS).

- Prijímače GPS.

- Mobilný sprievodca.

- Príslušenstvo mobilného telefónu.

- Sieťové karty.

- Plazmové obrazovky.

- Vreckový navigátory.

- Rádiový zosilňovač.

- Prijímače.

- Diaľkové ovládanie na osobné hudobné nástroje.

- Obrazovky pre telekomunikačné prístroje.

- Televízne obrazovky.

- Príslušenstvo pre mobilné telefóny.

- Príslušenstvo pre mobilné telefóny a súpravy slúchadiel s mikrofónom.

- Zosilňovače.

- Antény.

- Kryt antény.

- Prístroje na vysielanie a príjem (kozmických) energetických frekvencií.

- Základné jednotky.

- Širokopásmové konektory.

- Káblové konektory.

- Káblové koncové prvky.

- Káblové telefóny s obrazovkou ovládanou dotykom.

- Mobilné telefóny.

- Telekomunikačné zariadenia.

- Telekomunikačné zariadenia (príručné).

- Anténové komponenty.

- Súpravy konektorov.

- Spojovacia zástrčka.

- Spojky.

- Konvertory pre satelitné antény.

- Obaly na diaľkové ovládače.

- Digitálny audioprehrávače diskov kombinovaný s rádioprijímačom.

- Digitálne rádiá.

- Zobrazovací a ovládací panel.

- Displays.

- Dokovacie stanice.

- Slúchadlá.

- Elektronické komunikačné zariadenie.

- Elektronické zariadenia s obrazovkami.

- Elektronické informačné terminály.

- Elektronické pagery.

- Zariadenia na elektromagnetický a kvantový prenos informácií.

- Obklad pre elektronické skrine.

- Tunery FM vysielačov.

- Predný kryt na mobilné telefóny.

- Predné panely predzosilňovačov.

- moduly GSM.

- Ručné jednotky.

- Systémy na telefonovanie bez použitia rúk.

- Slúchadlové prístroje.

- Slúchadlá s mikrofónom.

- Kryty na zabudovanie elektrických a elektronických komponentov.

- Zariadenia na poskytovanie informácií.

- Infračervené vysielače a prijímače.

- Interiérové časti videovrátnikov.

- Klávesnice pre telekomunikačný prístroj.

- Klávesy pre mobilné telefóny.

- LCD televízne prijímače s DVD-RAM rekordérmi.

- Televízne prijímače s LCD obrazovkou.

- Lokalizačné systémy do automobilov kombinované s harddiskovou mechanikou.

- Mediálne konzoly.

- Mobilný telefón.

- Mobilné telefóny s fotoaparátom.

- Prenosné vysielačky.

- Zariadenia pre mobilné telefóny.

- Zariadenia pre mobilné telefóny.

- Mobilné kryty na koncové zariadenia.

- Tepelné zobrazovače na mobilné telefóny.

- Modulátory.

- Obrazovka kombinovaná s optickými prehrávačmi diskov pre autá.

- Multimediálne rozhrania.

- Multimediálne prehrávače.

- Sieťové zásuvka.

- Optický prehrávač diskov kombinovaný so zosiľovačom.

- OPTICKÝ PREHRÁVAČ DISKOV KOMBINOVANÝ S RÁDIOPRIJÍMAČOM.

- Pejdžre (malé telefonické prístroje na rýchlu odkazovú službu).

- Interný videotelefón.

- Menovky na automatického domového vrátnika.

- Prehrávače archivovacích médií kombinované s rádioprijímačmi.

- Prenosné dvojkomorové komunikačné zariadenia s kamerami.

- Prenosné komunikačné prístroje.

- Prenosné elektronické zariadenia.

- Prenosné elektronické navigačné zariadenia.

- Prenosné multimediálne prehrávače.

- Prenosný telefón.

- Televízne projektory.

- Rádio.

- Rádiá.

- Rádiový prijímač s hodinami.

- Rádiotelefóny.

- Rádiá s projekciou času a teplomery.

- Zadné časti predzosilňovačov.

- Chladiace boxy s rádiom a CD prehrávačom.

- Kryty na servery.

- Servery.

- Reproduktory pre mobilné telefóny.

- Telefónne bázy.

- Telefónne prístroje.

- Telefónne zásuvky.

- Televízne prijímače.

- Televízne tunery.

- Koncové spojky.

- Držiaky koncoviek pre konektory zníženého nežiadúceho signálu.

- Terminály pre domáci videotelefón.

- Zariadenia na vysielanie a príjem.

- Ladiče televíznych prijímačov.

- Bezdrôtové slúchadlá.

- Bezdrôtové prijímače.

- Bezdrôtové telefóny.

- Audio stanice a nabíjacie stanice pre elektronické zariadenia.

- Vysielacie zariadenie.

- Kombinované audio zosilňovače a rádiové ladiče.

- Sieťové zástrčky pre káble na prenos údajov.

- Káblové konektory alebo neelektrické káble.

- Ovládacie tlačidlá na telefónoch.

- Ovládacie jednotky.

- Antény pre dátovú komunikáciu.

- Zariadenia na komunikáciu s rečovo postihnutými osobami.

- Voľby na klávesnice a membránové panely.

- Prijímacie jednotky na riadenie reostatu.

- Diskusná jednotka.

- Ukladacie jednotky.

- DVB prijímače.

- Elektronická prepojovacia príruba.

- Opláštenia na elektronické zariadenia.

- Zariadenia na elektronickú výučbu.

- Elektronický terminál.

- Obklad pre skrine s tlačidlami.

- Rámy na pozemné antény digitálnych televízií.

- Ručné riadenie.

- Prenosné bezdrôtové zariadenia na videokonferenciu.

- Hands-free vysielače-prijímače.

- HDMI koncovky.

- Slúchadlá na mobilné telefóny.

- Náhlavné súpravy pre telefóny.

- Hybridné systémy na rečovú komunikáciu.

- Zariadenia na prenos obrázkov.

- Interaktívne a viacúčelové digitálne stanice.

- Príslušenstvo pre klávesnice telefónov.

- LCD televízory.

- LCD televízory s integrovaným diaľkovo ovládaným joystickom.

- Opláštenia na multimediálne zariadenia.

- Mikrofónové vysielače.

- Komponentové zostavy.

- Skupinové scart konektory.

- Monitory pre navigačné systémy.

- Navigačné systémy.

- Zariadenia na konverziu optického prenosu.

- Prenosné komunikačné zariadenia.

- Prenosné navigačné zariadenia.

- Prenosné boxy pre TV tunery.

- Ladiče rádiovej frekvencie.

- Rádiové/rozhlasové vysielacie jednotky.

- Rádio/ prehrávače kompaktných diskov.

- Rádiá.

- Záznamové zariadenia, komunikačné zariadenia alebo zariadenia na vyhľadávanie informácií.

- Displeje diaľkových ovládaní na stavebné stroje.

- Tlačidlá diaľkového ovládania.

- Prijímače diaľkového ovládania.

- Diaľkové ovládanie pre riadenie nastavovacích prvkov ventilov.

- Diaľkové ovládače.

- Diaľkové ovládače s vymeniteľnými tlačidlami pre výber programov.

- Scart konektory.

- Set-top boxy (kombinované z prijímačov signálu digitálnej televízie a satelitného vysielania).

- Vysielače signálov.

- Reproduktory.

- Stolové prístroje na objednávanie jedál a nápojov v reštauráciach.

- Televízne prijímače.

- Vysielače a prijímače pre bezdrôtové komunikačné systémy.

- Puzdrá na prepravu.

- Vysielače pre digitálne bezdrôtové slúchadlá.

- Tunery/ladiče.

- Telefóny s televíziou.

- Jednotky pre konferenčné systémy.

- Puzdro na anténu montovateľné na vozidlo.

- Videokonferenčné zariadenia.

- Bezdrôtové vysielačky na cvičenie zvierat.

- Bezdrôtové mobilné telefóny.

- Bezdrôtové hudobné prijímače.

- Bezdrôtové zosilňovače.

- Bezdrôtové roamingové moduly.

- Anténový stožiari.

- Anténové držiaky.

- Guľové kĺby pre audiovizuálne rozhrania [ audiovizuálne konektory ].

- Pripájacie moduly.

- Prípojné moduly.

- Bezdrôtové slúchadlá.

- Bezdrôtové reproduktory.

- DLP projekčné televízne prijímače.

- DMB [digitálne multimediálne vysielanie] prijímač.

- Slúchadlá do uší pre mobilné telefóny.

- Pásky na ochranu pred elektromagnetickými/rádiofrekvenčnými interferenciami.

- Elektronické svorkovnice.

- Predná časť mobilných telefónov.

- Skladacie mobilné telefóny.

- Slúchadlá.

- Súpravy na telefonovanie bez rúk (handsfree).

- HD Set Top Boxy.

- Informačné terminály.

- Zariadenia pre internú komunikáciu.

- Internetové telefóny.

- Kľúče na príjem televízneho signálu.

- LCD-plazmové systémy na stenu.

- LCD obrazovky pripevniteľné na stenu.

- Megafóny.

- Mobilné videotelefóny.

- Multimediálne prístroje.

- Navigačné nástroje.

- Navigačné sytémy pre vozidlá.

- telefóny pre osobné počítače.

- PDP televízory (s plazmovými obrazovkami).

- Miesta verejného prístupu k internetu.

- Rádiofrekvenčné antény.

- Elektronické klávesnice diaľkového ovládania.

- Zosilňovače.

- Satelitné navigačné prijímače.

- Vysielače.

- Telefónne slúchadlá.

- Telefónne prístroje.

- Televízne nábytkové súpravy.

- Interný videotelefón.

- Terminály videotelefónov pre videovrátnikov.

- Komunikačný systém na báze VoIP (telefonovanie cez intrnet).

- Výstražné zariadenia pre telekomunikácie.

- Vodotesné obaly na telekomunikačné alebo iné zariadenia.

- Bezdrôtové vysielače a prijímače.

- Obrazovky.

- Rádiobudíky.

- Zosilňovače pre automobily.

- Prípojka na komunikačné účely.

- Mobilné telefóny s posuvným krytom.

- Vchodoví vrátnici.

- Schránky na rozbočovače.

- Prijímače pre systémy domáceho kina.

- Viacfunkčné programovacie zariadenia.

- Viacúčelové vysokorýchlostné brány.

- Navigačné riadiace jednotky pre lietadlá.

- Sieťové brány.

- Platobné zariadenia.

- Prenosné televízne prevádzače.

- Predzosilňovače.

- Bezdrôtové slúchadlové súpravy.

- Komunikačné slúchadlá.

- Domové telefóny (audiovrátnici).

- Zariadenia umožňujúce prístup na internet.

- LED televízne prijímače.

- Multimediálne telefónne systémy.

- Konektory z optických vláken.

- Diaľkové ovládače na klimatizáciu.