14.1. Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu. (2016-01-20)
14.1. Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu. (2016-01-14)

- Gramofónové ihly.

- Magnetofóny.

- Meniče gramofónových platní.

- Diktafóny.

- Doskové ozvučnice reproduktorov.

- Reproduktory.

- Hracie automaty s gramofónovými platňami.

- Gramofóny.

- Videorekordéry.

- Mikrofóny [okrem telefónnych].

- Gramofóny.

- Taniere na gramofón.

- Telefonické odkazovače.

- Gramofóny.

- Slúchadlá.

- Rádiové slúchadlá.

- Ramená prenosky na gramofóny.

- Audiovizuálne prístroje na vyučovanie.

- Lieviky reproduktorov.

- Slúchadlá na sledovanie vysielania alebo záznamov.

- Prenosné kazetové prehrávače.

- Laserové prehrávače platní.

- Kazetové prehrávače.

- Audio/video zariadenia na reprodukciu zvuku o obrazu.

- Elektrofóny.

- Nahrávacie zariadenia magnetických optických diskov.

- Otočné taniere.

- Prehrávače MP3.

- Prenosné digitálne multimediálne prehrávače.

- Kombinované páskové a diskové prehrávače.

- Diskové prehrávače.

- Elektronické zariadenia na podporu reči.

- Stroje na karaoke.

- Prenosné CD prehrávače.

- Prekladové prístroje.

- DVD prehrávače.

- Reproduktory (časť - ).

- Audio prístroje (časť - ).

- Mechaniky CD-ROM (časť - ).

- Pokrývky hlavy (časť - ).

- Telefónne záznamníky.

- Mechaniky CD-ROM.

- Prehrávače CD-ROM.

- Prístroje pre záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu.

- Audio prístroje.

- Prehrávače MP4.

- Audio zariadenia na spracovanie zvuku.

- Audio zariadenia na nahrávanie zvuku.

- Audio zariadenia na výrobu zvuku.

- Audio a video zariadenia na spracovanie zvuku a obrazu.

- Audioa a video zariadenia na nahrávanie zvuku a obrazu.

- Prehrávač kompaktných diskov [CD prehrávače].

- Digitálne hudobné prehrávače.

- Nahrávacie zariadenie pre disky [okrem spracovávania dát].

- Slúchadlá.

- Skladacie slúchadlá.

- Nahrávacie zariadenia pre pevné disky [nie na spracovanie dát].

- Videorekordéry pre pevné disky [nie na spracovanie dát].

- Pokrývky hlavy.

- Mikrofóny.

- Monitorovacie slúchadá.

- Osobná hudobná výbava.

- Prenosné prehrávače diskov.

- Prenosné DVD prehrávače.

- Nahrávacie vybavenie.

- Video zariadenia na záznam obrazu.

- DVD rekordéry.

- Videorekordéry.

- Cestovné prenosné reproduktory.

- Prístroje na vytváranie zvukovej, obrazovej a vonnej kulisy.

- Audio prvky.

- Audiovizuálne výrobky.

- Audio/video prístroje.

- Audio/video systémy.

- Rámy pre čelné steny mechanizmov zvukových zariadení.

- Prehrávače CD-MP3.

- Kombinované prehrávače DVD/VCR.

- Digitálne audio zariadenia.

- Prehrávače digitálnych audio diskov.

- Digitálny audioprehrávače diskov kombinovaný s rádioprijímačom.

- Digitálny audioprehávače.

- Digitálne audiovizuálne prístroje.

- DVD mechaniky.

- Digitálne prehrávače video diskov.

- DVD nahrávacie zariadenie.

- DVD prehrávače.

- DJ mechaniky pre DVD.

- Spájacie jednotky do digitálnych audioprehrávačov.

- DVD rekordéry.

- Client/servery pre domáce audio.

- domáce audio servery.

- Zariadenia na nahrávanie obrazových údajov.

- Prehrávače obrazu.

- Zobrazovacie zariadenia.

- LCD televízne prijímače s DVD-RAM rekordérmi.

- Ovládače hlasitosti reproduktora.

- Mediálne zariadenia.

- Prehrávače médií.

- Diktafóny.

- Mikro HiFi systémy.

- Obrazovka kombinovaná s optickými prehrávačmi diskov pre autá.

- Prehrávacie/nahrávacie prístroje na štandardné MP3.

- Optický prehrávač diskov kombinovaný so zosiľovačom.

- OPTICKÝ PREHRÁVAČ DISKOV KOMBINOVANÝ S RÁDIOPRIJÍMAČOM.

- Nahrávacie zariadenia pre optické disky.

- Prehrávače.

- Prehrávače na digitálne zvukové dáta kombinované s pevnými diskovými jednotkami.

- Prenosné audio/video zariadenia.

- Prenosné DVD mechaniky.

- Prenosné mediálne prehrávače.

- Zapisovacia aparatúra.

- Nahrávacie zariadenia a prehrávače pre audio a video dáta kombinované s mechanikou na pevné disky.

- Nahrávacie prístroje.

- Nahrávacie zariadenia.

- Chladiace boxy s rádiom a CD prehrávačom.

- Ovládacie jednotky pre zvukové systémy.

- Reproduktory.

- Basové reproduktory.

- Videokamery kombinované s rekordérom pre optické disky.

- Prehrávače videodiskov.

- DVD rekordéry.

- Video obrazovky.

- Zvukové reprodukčné zariadenia.

- Diaľkové ovládanie pre vozidlá.

- Učebné prístroje (audio).

- Blu-ray prehrávače diskov.

- Blu-ray prehrávače.

- Ovládače pre zariadenia umožňujúce playback a displeje.

- Chladič procesorov.

- Zariadenia na zobrazovanie digitálneho obrazu so sieťovými funkciami.

- Digitálne hlasové záznamníky.

- DMB prehrávače.

- Mušle slúchadiel.

- Slúchadlá.

- Hifi systémy.

- Systémy domáceho kina.

- Skrinky na reproduktory.

- Obloženie zvukových inštalácií.

- Hudobné prehrávače.

- Optické prehrávače diskov pre autá.

- Optické snímače.

- (prenosné) audioprehrávače.

- Prenosné prehrávače digitálnych audio diskov.

- Prístroje na záznam zvuku.

- Prístroje na zaznamenávanie a prehrávanie zvuku.

- zvukové prehrávacie zariadenia.

- Reproduktory.

- Mušle na stereo slúchadlá.

- Univerzálne zátkové slúchadlá.

- Videozosilňovač.

- Bezdrôtové slúchadlá.

- Reproduktory.

- Zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače.

- Audio systémy.

- Audio- / videoprehrávače.

- Braillove bunky.

- Digitálne rekordéry na audiodisky.

- Prehrávače digitálnych diskov.

- Prípojné stanice pre audioprehrávače.

- Trenažéry.

- Elektronický rám na fotografie.

- Letecké simulátory.

- Mediálne centrum.

- Príslušenstvo k zariadeniam pre médiá.

- Mediálne siete.

- MP3 prístroj.

- Prenosné audiovizuálne zábavné systémy.

- Prenosné digitálene audioprehrávače.

- Prenosné reproduktory.

- Zariadenie na ovládanie zvuku pre vozidlá.

- Reproduktory pre malé audio zariadenia.

- Prehrávač pre bezdrôtovú hudobnú synchronizáciu (MP3 prehrávač).

- Prehrávače MP5.

- Zariadenie na prenos zvuku.

- Prístroje na záznam trojrozmerného obrazu.

- Zariadenia na spracovanie zvuku.

- Reproduktory pre systémy domáceho kina.

- Mikroaudio systémy.

- Multimediálne reproduktory.

- Prístroje na prehrávanie hudby.

- Čítacie zariadenia (prehrávače) optických diskov.

- Prenosné zariadenia na karaoke.

- Prenosné hudobné systémy.

- Prenosné nahrávacie zariadenia.

- Automobilové reproduktory.

- Prístroje na nastavovanie zvuku.

- Bezdrôtové slúchadlové súpravy.

- Systémy Blu-Ray.

- Bezdrôtové reproduktorové systémy.