20.1. Predajné automaty na mince. (2016-02-08)
20.1. Predajné automaty na mince. (2016-01-19)
20.1. Predajné automaty na mince. (2016-01-19)
20.1. Predajné automaty na mince. (2016-01-19)
20.1. Predajné automaty na mince. (2016-01-19)
20.1. Predajné automaty na mince. (2016-01-19)
20.1. Predajné automaty na mince. (2016-01-19)
20.1. Predajné automaty na mince. (2015-12-17)

- Cukrovinky (Automaty na -).

- Zmenárenské automaty.

- Cigarety (Automaty na -).

- Automaty na mince.

- Automaty na cestovné lístky.

- Nápoje (Automaty na -).

- Zmrzlinové kornútiky (Automaty na -).

- Automaty na vydávanie hotovosti [on-line bankové terminály].

- Automaty na mince.

- Dávkovače vody.

- Zariadenia na správu poradovníka.

- Stroje na zber fliaš alebo konzerv.

- Automaty na mince (časť - ).

- Riadiace panely pre predajné automaty a prístroje.

- Automaty na mince (časť - ).

- Automaty na mince.

- Automaty na vydávanie hotovosti.

- Automaty na lístky.

- Predajné automaty.

- Kryty na predajné automaty.

- Kryty nad otvory na vhadzovanie mincí alebo vsúvanie platobných kariet.

- Platobný terminály.

- Podstavce na mincové automaty.

- Automaty na pivo.

- Automaty na príjem a výdaj mincí.

- Skrine s kazetami na peniaze.

- Nábytok na distribúciu potravín.

- Terminál na platenie.

- Automaty na návratné obaly.

- Parkovacie automaty.

- Pokladne (pracoviská).

- Multifunkčné samoobslužné terminály.

- Automaty na žetóny.