- Záchranárske siete.

- Záchranárske kĺzačky.

- Záchranné kruhy.

- Záchranné pásy.

- Bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel.

- Potápačské zvony.

- Štíty na tvár.

- Záchranné vesty.

- Zváračské masky.

- Ochranné masky na tvár.

- Dýchacie masky.

- Padáky.

- Zariadenia na núdzové opustenie ponorky.

- Protiprachové nosné filtre.

- Bezpečnostné upínacie pásy.

- Plynové masky.

- Ochrana proti röntgenovému žiareniu (Zariadenia na -).

- Záchranné siete.

- Záchranné vrecia na prepravu osôb.

- Dýchacie masky.

- Otrieskávacie podložky.

- Plávajúce zábrany proti znečisteniu ropou.

- Prostriedky na udržanie sa na vode.

- Gumové ochrany zubov.

- Chrániče.

- Bezpečnostné pásy.

- Dýchacie masky (časť - ).

- Bezpečnostné pásy (časť - ).

- Dýchacie masky (časť - ).

- Chrániče sluchu.

- Chrániče sluchu (časť - ).

- Dýchacie masky (časť - ).

- Padáky (časť - ).

- Prístroje na záchranu (časť - ).

- Prachové masky.

- Puzdra odolné voči explózii.

- Zariadenia na ochranu proti výbuchom.

- Siete proti výbuchom.

- Protiprachové filtre.

- Protipovodňové bariéry.

- Zariadenia na zabránenie nehodám.

- Ochranné prístroje proti žiareniu.

- Prístroje na záchranu.

- Vybavenie na prevenciu nehôd.

- Záchranárske vybavenie.

- Evakuačné zariadenia.

- Plávajúce bariéry.

- Únikové chodby.

- Bezpečnostné postroje pre lietadlá a kozmické dopravné prostriedky.

- Bezpečnostné postroje pre terénne vozidlá.

- Bezpečnostné postroje pre lode a člny.

- Chrániče hrude.

- Prašné filtre.

- Zariadenia na ochranu pred elektrosmogom.

- Filtre pre exhalačné ventily dýchacích masiek.

- Masky.

- Ochranné prvky.

- Ochranné prvky.

- Ochranné zariadenia.

- Ochranné zariadenia.

- Dýchacie filtre pre ľudí.

- Bezpečnostné zariadenia pre člny a lode.

- Ochranné útvary.

- Napínače šnúr.

- Navíjacie systémy na bezpečnostné pásy.

- Súpravy pre prípad núdze do vozidiel.

- Tašky s príslušenstvom do automobilov.

- Puzdrá s bezpečnostným systémom pre automatické otvorenie záložného padáka.

- Odmínovacie stroje.

- Filtre na exhalačné ventily.

- Vodiace zariadenia na bezpečnostné pásy.

- Chrániče zubov.

- Ochranné materiály.

- Ochranné lišty.

- Dýchacie masky s ventilom.

- Bezpečnostné držadlá.

- Bezpečnostné kryty.

- Vzduchové vaky.

- Núdzové záložné zariadenia.

- Ochranné manžety na pyrotechnické predpínače bedrových bezpečnostných pásov pre vozidlá.

- Rukoväte ochranných štítov.

- Pokrývky hlavy na použitie masiek.

- Masky na nos.

- Ochranné masky.

- Snímateľný prostriedky na ochranu pred elektromagnetickými vlnami.

- Ochranné pracky pre bezpečnostné pásy.

- Núdzové dýchacie prístroje.