- Diaprojektory.

- Filmové projektory.

- Filmy (Prehliadače -).

- Prehliadače diapozitívov.

- Meotary.

- Diaprojektory.

- Röntgenové optické zameriavacie prístroje.

- Projektory a prehliadače.

- Premietacie prístroje.

- Projektory na premietanie priesvitných fólií.

- Prehliadače.

- Systémy na vizuálnu prezentáciu.

- Vizuálne projektory.

- Puzdrá na projektory a prehliadače.

- Laserový premietací prístroj.

- Videoprojektory.

- LCD-projektory.

- Zariadenia na prezeranie fotografií.