- Rozbušky strely.

- Muničné zápalky.

- Projektily pušiek.

- Výbušné vložky.

- Rozbušky.

- Náboje [munícia].

- Náboje (Slepé -).

- Ostré náboje.

- Rozbušky.

- Šípy.

- Rakety [ohňostroj alebo strely].

- Signálne svetlice.

- Granáty [strely].

- Míny (Plavákové a podvodné -).

- Míny (Magnetické -).

- Strely (Riadené -).

- Munícia.

- Projektily.

- Pyrotechnický tovar.

- Torpéda.

- Rozbušky.

- Baterky [pyrotechnické].

- Signálne poplachové rakety.

- Šípy (časť - ).

- Munícia, rakety a pyrotechnický tovar.

- Projektily.

- Míny.

- Riadené strely.

- Balistické strely.

- Opasky na muníciu.

- Prskavky do ruky.