13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-02-15)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-02-09)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-15)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-15)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-15)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)
13.3. Zariadenia na rozvod a riadenie elektrickej energie. (2016-01-14)

- Adaptéry na elektrické pripojovacie zásuvky.

- Šmýkadlá, vzdušné kĺzadlá, pre elektrické lokomotívy.

- Súpravy meracích odporov [elektrické].

- Svorky [elektrické].

- Káble, elektrické.

- Bezpečnostné kryty na elektrické zásuvky.

- Riadenie elektrickej energie (Zariadenia na -).

- Spínače [elektrické].

- Vodiče, elektrické.

- Konektory [elektrické].

- Ističe.

- Kryty na elektrické spínače.

- Vypínače.

- Rozvod elektrickej energie (zariadenia na -).

- Elektródy.

- Dekoratívna výbava pre elektrické vypínače a zásuvky.

- Pripájacie zástrčky na koaxiálne káble.

- Vodiče (izolované elektrické -).

- Poistky [elektrické].

- Terminály poistiek [elektrické].

- Izolátory [elektrické].

- Pantografy na elektrické lokomotívy alebo električky.

- Kontaktné póly [napr. pre vagóny električiek].

- Držiaky poistiek.

- Potenciometre.

- Zásuvky [elektrické].

- Reduktory [elektrické].

- Relé, elektrické.

- Odpory[elektrické].

- Reostaty.

- Prerušovače.

- Dvojcestné vypínače.

- Kondenzátory.

- Spojovacie krabice [elektrické].

- Kontaktné zástrčky.

- Elektroinštalačné rúrky [elektrické].

- Káblové svorky [elektrické].

- Konektory vodičov [elektrické].

- Stabilizátory [elektrické].

- Rozvádzače na elektrické spojenia.

- Rozvodné dosky [elektrické].

- Ochranné zariadenia proti nárazom elektrického prúdu.

- Držadlá na šnúry.

- Chladiče.

- Napäťové poistky.

- Vypínačové kryty.

- Šmýkadlá káblovej koncovky.

- Konektory [elektrické] (časť - ).

- Spínače [elektrické] (časť - ).

- Zásuvky [elektrické] (časť - ).

- Zariadenia pre rozvod a riadenie elektrickej energie.

- Pridržiavacie lišty [elektrické].

- Ochranné rohové lišty [elektrické].

- Adaptéry [elektrina].

- Odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika).

- Spojovacie zásuvky [elektrina].

- Riadenie elektrickej energie (Puzdrá na zariadenia na -).

- Riadiace panely (elektrina).

- Rozvod elektrickej energie (zariadenia na vybavenie na -).

- Koľajnice na uchytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním).

- Identifikačné puzdrá pre elektrické vodiče (elektrina).

- Regulátory osvetlenia.

- Označujúce kryty [elektrina].

- Pantografy [elektrina].

- Pripojenie na elektrickú sieť [elektrina].

- Bezpečnostné kryty (elektrina).

- Puzdrá na elektrické vodiče.

- Drôty (elektrické).

- Adaptéry.

- Kryty rozvodiek pre elektrické zásuvky.

- Skrine pre rozvodové dosky.

- Káblové konektory.

- Káblové koncové prvky.

- Svorky na elektrické vedenia.

- koaxiálne zásuvky.

- Komutátory.

- Svorky (na káble).

- Súpravy konektorov.

- Spojovacia zástrčka.

- Spojky.

- Konektory s krytmi.

- Kryty na elektrické prístroje.

- Kryty na konektory.

- Kryty na elektrické zásuvky.

- Regulátory intenzity svetla.

- Elektrické spínacie prístroje.

- Elektrická základňa.

- Vypínače do elektrických obvodov.

- Elektrické spojky.

- Prístroj na elektrické ovládanie.

- Elektrické pohony.

- Elektrické vybavenie.

- Elektrická rozvodová skriňa.

- Elektrické spojky.

- Elektrické vypínače.

- Vypínače a/alebo elektrické zástrčky.

- Predné kryty elektrických zásuviek.

- Predné kryty koncových zosilňovačov.

- Úchytky na upevňovanie káblov.

- Kryty na elektrické spojovacie prvky.

- Kryty na zabudovanie elektrických a elektronických komponentov.

- Kontrolné upínacie prvky pre konektory spojky.

- Spojky.

- Spojovacia skrine.

- Spojovacie svorky.

- Stýkače a pomocné prvky.

- Svetelné vypínače.

- Modulárne elektrické zariadenia.

- Časti opláštenia pre elektrické komponenty.

- Multizástrčka.

- Maticové tesniace montážne skupiny pre koaxiálne konektory.

- Dosky na elektrické prístroje.

- Panely pre elektrické zariadenia.

- Zástrčky.

- Zadné časti koncových zosilňovačov.

- Polovodičové nosiče.

- Polovodičové prvky.

- Lišty na zásuvky.

- Zásuvky.

- Elektrické zásuvky.

- Spínacie skrine.

- Vypínače.

- Komutátory a zásuvky [elektrické].

- Prepínacie zariadenia.

- Vzduchové tlakové spínače.

- Puzdrá na elektrické časti.

- Vstavané a povrchové kryty na elektrické zariadenia.

- Káblové kanály.

- Káblové lišty.

- Kryty na káble.

- Kryty na rozdelovače káblov.

- Opláštenia na elektrické prístroje.

- Komponenty pre elektrické inštalácie.

- Puzdrá na konektory.

- Ochranné rohové lišty (elektrina).

- Zariadenia na spojenie drôtov alebo káblov.

- Elektrické kontrolné skrinky na aktuátory.

- Elektroiskrové obrábacie stroje.

- Prístroje pre elektrické inštalácie.

- Elektrické zásuvky.

- Elektrické prístroje.

- Elektrické zobrazovacie jednotky.

- Elektrické príslušenstvo.

- Zabudovateľné elektrické časti.

- Nožné spínače.

- Rámy na spínače.

- Rošty.

- Izolačné platne.

- Izolátory.

- Páčkové spínače.

- Modulové zásuvkové systémy.

- Súčasti elektronických zariadení.

- Rozvodné skrine.

- Nabíjateľné ergonomické konzoly.

- Ochranné kryty na elektrické zariadenia.

- Tlačidlové elektrické prístoje.

- Externé elektrické zobrazovacie jednotky.

- Pridržiavacie lišty (elektrina).

- Svorkovnice.

- Ochrané prostriedky proti nárazom elektrického prúdu.

- Kryty na tlačidlá elektrických prístrojov.

- Rozvádzacie skrinky.

- Spojky na terminály.

- Nepriepustné skrinky pre elektrické prípoje na zabudovanie.

- Zariadenia na ukončovanie, spájanie a napínanie elektrických vodičov.

- Konštrukcia obvodových dosiek zosilňovača.

- Breakout na viacžilový kábel.

- Centralizátory-rozvádzače na RS spoje.

- Časti vstavanej nepriepustnej skrinky na elektrické prístroje.

- Rozdeľovač elektrických káblov.

- Lišty na elektrické vodiče.

- Držiaky elektrických drôtov.

- elektrické rozvodné skrinky.

- Elektrické kontakty.

- Frekvenčné konvertory.

- Poistkové skrinky.

- Podstavce poistiek.

- Poistkové doštičky.

- Výkonné polovodičové moduly.

- Kryty na konektory.

- Rozhrania človek-stroj pre elektrické ochranné zariadenia.

- Fixačné prvky pre elektrické káble.

- Moduly zásuviek.

- Kazety na prepojovacie panely.

- Krycia doska s pripájacími modulmi na elektrické prístroje.

- Elektrické zásuvky.

- Tlakové spínače.

- Samonavíjacie predlžovacie káble.

- Polovodičové moduly.

- Nosiče krytov na zásuvky.

- Kryty na elektrické zásuvky.

- Skrinky na káble.

- Kryty na káble.

- Ochranné káblové objímky.

- Kompaktný štartér.

- Držiaky na optické káble.

- Rámy na elektrické zástrčky.

- Konektorové bloky.

- Svorkovnice.

- Moduly solárnych článkov.