9.2. Skladovacie plechovky, sudy a kade. (2016-01-20)
9.2. Skladovacie plechovky, sudy a kade. (2016-01-20)
9.2. Skladovacie plechovky, sudy a kade. (2016-01-20)
9.2. Skladovacie plechovky, sudy a kade. (2016-01-20)
9.2. Skladovacie plechovky, sudy a kade. (2015-11-20)
9.2. Skladovacie plechovky, sudy a kade. (2015-11-02)
9.2. Skladovacie plechovky, sudy a kade. (2015-11-02)

- Vane.

- Súdky[malé drevené sudy].

- Sudy, veľké sudy.

- Jedálenské misky.

- Sudy na haringy.

- Kade na víno.

- Kanistre.

- Drevené sudy, sudy, železné sudy [kontajnery].

- Kanistre.

- Kade.

- Sudy (Malé -), súdky.

- Plechovky (Zásobovacie -).

- Súdky.

- Kanistre (časť - ).

- Drevené sudy, sudy, železné sudy [kontajnery] (časť - ).

- Plechovky a sudy.

- Sudy.

- Plechové sudy [nádoby].

- Dózy.

- Kanistre na benzín.

- Kanistre s doplniteľnými dávkovacími ventilmi.

- Vínové fontány.