25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-12)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-08)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-08)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-08)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-08)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-08)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-08)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-04)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-03)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-03)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-02)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-02)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-02)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-02)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-02)
25.2. Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované. (2016-02-02)

- Kryty prielezov.

- Komínové nadstavce.

- Parapety okna.

- Plátené vysúvacie rolety.

- Stĺpikové zábradlie.

- Baslustrády.

- Bariéry.

- Zvodidlá ciest.

- Závory.

- Vpuste.

- Trezory.

- Komínové krycie dosky.

- Konštrukcia [stavebná].

- Pareniská [záhradníctvo].

- Okenné rámy.

- Komíny do domov.

- Clony do skleníkov.

- Priečky [stavebné].

- Ploty.

- Stĺpy [stavebné].

- Stavebné časti (Prefabrikované alebo predbežne montované -).

- Vonkajšie okná.

- Rímsy [domov].

- Krídlové okná.

- Mostové piliere.

- Dlažba.

- Kupoly.

- Okná.

- Parapety.

- Základové rošty [časti budovy].

- Okenné žalúzie [vonkajšie].

- Lišty pre žalúzie.

- Zariadenia na nastavovanie líšt žalúzii.

- Stropné svetlá.

- Preklady.

- Strešné okná.

- Zábradlia.

- Striešky nad dvere.

- Palisády.

- Priečky.

- Parkety.

- Stropy.

- Dvere.

- Brány.

- Dvere.

- Prahy.

- Žalúzie [vonkajšie].

- Strechy.

- Turnikety.

- Mrežovina.

- Okná s farebnými sklami.

- Drevené žalúzie [okenné].

- Banské vzpery.

- Sklzy na odpadky.

- Nadsvetlíky.

- Vráta plavebnej komory.

- Hlavy komínu.

- Falošné stropy.

- Zárubne.

- Výplne dverí.

- Dvere výťahov.

- Žalúzie.

- Kovanie stĺpov.

- Ventilačné žalúzie.

- Truhlíky na kvety [vonkajšie].

- Bezpečnostné zariadenia pre kanalizačné rošty.

- Snehové ploty [na strechy].

- Stĺpiky na zábradlie.

- Základy na stĺpy.

- Gule [murivo].

- Rámy dverí.

- Stojany na kvety [murované].

- Balkónové okná.

- Závory na úrovňovom prejazde.

- Mreže na stoky.

- Zvodidlá.

- Dvere výťahov.

- Otvorená deliaca priečka.

- Výstuže šachty [baníctvo].

- Manipulačné otvory pre kanalizačné zberače.

- Parapety [okenné parapety].

- Strešné okná.

- Kamenné okná.

- Obloženie.

- Priečne trámy.

- Chrániče stromov.

- Koše.

- Pletivá pod trávnikové koberce.

- Dlažby umelého trávnika.

- Volútové konzoly.

- Vetrolamy (stavebníctvo).

- Veterné turbíny (stavby).

- Krídlové dvere.

- Dvere (časť - ).

- Dierované tehly.

- Klenby.

- Balkóny.

- Stropné krycie lišty.

- Protidavové zátarasy.

- Operadlové lišty.

- Kryty kanálov.

- Ozdobné rezbárske panely.

- Garážové dvere.

- Obkladacie panely.

- Posuvné zasklené dvere.

- Sťahovacie vchodové žalúzie.

- Soklové podlahové lištové dosky.

- Studené pareniská.

- Brány (časť - ).

- Otvorená deliaca priečka (časť - ).

- Stĺpikové zábradlie (časť - ).

- Vodorovné závory [pre vonkajšie použitie].

- Výplne dverí (časť - ).

- Ploty (časť - ).

- Komíny do domov (časť - ).

- Garážové dvere (časť - ).

- Žalúzie (časť - ).

- Trezory (časť - ).

- Okná s farebnými sklami (časť - ).

- Stropy (časť - ).

- Žalúzie (časť - ).

- Okná (časť - ).

- Kryty kontrolných otvorov.

- Stavebné časti prefabrikované alebo predbežne montované.

- Trezory.

- Nastavovacie zariadenia.

- Základy [stavebníctvo].

- Stavebné časti.

- Komíny.

- Stĺpy.

- Protinárazové bariéry.

- Ochranné kryty.

- Čiastočne poskladané stavebné časti.

- Prefabrikované stavebné prvky.

- Žalúzie.

- Steny.

- Prístupové dvierka.

- Vstupné otvory.

- Škridlové spoje.

- Profily rámov na okná a dvere.

- Stavebné kamene pre morské hrádze.

- Konštrukčné moduly.

- Konštrukcie na budovy.

- Krycí prvok.

- Krycie lišty na podlahové krytiny.

- Rámy na duté steny.

- Plastové žľaby na vysýpanie sutiny.

- Rohové profilované lišty na utesnenie strechy.

- Fasádne prvky.

- Profily dverových zárubní.

- Automobilové prekážky.

- Elektrické ohrady.

- Súčasti okenných rámov.

- Fasádové profily.

- Prekladové dosky.

- Časti plota.

- Krycia povrchová vrstva.

- Rúry/tesnenia pre komínové vedenia.

- Podlahové dosky.

- Podlahová krytina.

- Podlahové panely.

- Podlahové krytiny.

- Rošty.

- Lišty na zachytávanie štrku.

- Puzdro pre stavebné prvky.

- Interiérové obkladové panely.

- Profilované lišty na utesnenie strechy.

- Mrežové panely.

- Spojovací montážny celok.

- Pozičné plošiny.

- Žalúzie.

- Profily ostenia pre okná a dvere.

- Viacúčelové podpery.

- Priečky.

- Profily na okná a dvere.

- Cestné panely.

- Strešné vedenia.

- Krycie konštrukcie.

- Strešné materiály.

- ochranné strechy.

- Bezpečnostné strešné háky.

- nopové pásy.

- Profily posuvných dverí.

- Plochy pohlcujúce hluk.

- navíjač šnúr žalúzií.

- Tvarované stavebné prvky.

- Nástenné držiaky a príslušné komponenty.

- Vodné stanice.

- Textílie na okná.

- Okenné profily.

- Žalúzie a rolety.

- Drôtené mrežované podložky.

- Strešné krytiny s podložením.

- Protihlukové bariéry.

- Balustrové stĺpiky.

- Stĺpiky na zamedzenie parkovania.

- Stavebné kocky (hračky).

- Stropné panely.

- Nádoby stĺpovitého tvaru na odhadzovanie odpadkov.

- Zariadenie na priviazanie psov.

- Dverové priehradky.

- Súčasti železničných priecestí.

- Ukončovacie diely.

- Kryty na podlahové odtoky.

- Podstavce zabezpečujúce rozloženie zaťaženia.

- Bariéry na chodníky pre chodcov.

- Záhradné značenie.

- Držiaky/konzoly na stavebné nosníky.

- Konzoly.

- Protisklzové zaoblené hrany schodov.

- Päty stožiarov.

- Ihriskové oplotenie.

- Tyče na otváranie otvorov na povalu.

- Prefabrikované obkladacie/zárubňové profily.

- Prefabrikované stavebné dielce.

- Profily pre nosné tyče zvinovacích markíz.

- Ochranné oplotenie stavenísk.

- Zábradlie.

- Kamene na oporný múr.

- Súčasti systémov strešných krytín.

- Stropné panely.

- Časti oplotenia.

- Stavebné profily.

- Obrazovky na riadenie solárnych zariadení.

- Plechové ochrany záhonov proti slimákom.

- Zábrany na schody.

- Pouličný nábytok.

- Vyklápacie dvere.

- PVC podlahy a/alebo stenové obklady.

- Okenné mreže.

- Zariadenia na ukotvenie znížených stropov.

- Spájacie prvky pre ploty.

- Stavebné moduly.

- Obruby bazénov.

- Povrchová úprava dverí.

- Vstupy/výstupy pre vstupné zariadenia.

- Kovanie plošín.

- Upevňovacie časti pre stavebné prvky.

- Podlahové nosníky.

- Podpery na upevnenie obrazových rámov.

- Rámy posuvných dverí.

- Štíty (pre domy).

- Viackanálové stenové jednotky.

- Latkové ploty.

- Parapetné priečky.

- Stĺpy.

- Profily na okná a dvere.

- Pokrývky optickej siete.

- Bezpečnostné zábrany na cestné krajnice.

- Strešné okná.

- Zastrešenie pre bazény.

- Zábrany umožňujúce prejazd iba pre električky.

- Selektívne prechody pre autobusy.

- Oddeľovacie priehradky.

- Zábradlie na schody.

- Podklady dlážok.

- Otočné stĺpy.

- Teleskopické stojany.

- Prvky na oddeľovanie jazdných pruhov v doprave.

- Latkové mreže.

- Predeľovacie záhradné steny.

- Akumulačné moduly.

- Bariérové podpory.

- Plisované rolety.

- Dverové profily.

- Ochranné bariéry.

- Cestné bariéry.

- Bezpečnostné brány.

- Posuvné dvere.

- Trámy pre systémy hangárových brán.

- Odkvapové drážky na oknách.

- Betónové prvky.

- Montážne šachty.