- Krúžky na sviečky.

- Svietniky.

- Svietniky.

- Svietniky pre sviečky do záhrady.

- Sklenené nádoby na sviečky.

- Náhrobné sviečky.

- Svietniky a kandelábre.

- Svietniky.

- Obaly na sviečky.

- Svietniky.

- Držiaky na čajové sviečky.

- Držiaky na čajové sviečky.