- Adresovacie stroje.

- Štítky (Adresové -) pre adresovcie stroje.

- Frankovacie stroje.

- Stereotypovacie stroje a zariadenia.

- Štítky s adresami.

- Sádzacie zariadenia.

- Rozmnožovacie stroje.

- Rozmnožovacie prístroje a stroje.

- Farebníky pre tlačiarenské stroje.

- Ofsetové tlačiarenské stroje.

- Tlačiarenské stroje.

- Pečiatkovacie stroje.

- Kopírovacie prístroje [kancelárske potreby].

- Frankovacie stroje.

- Typografické stroje.

- Písmolejárske stroje.

- Tlačiarenské lisy.

- Navaľovacie valce pre tlačiarenské stroje.

- Protihlukové skrine pre tlačiarenské stroje.

- Tónerové kazety pre tlačiarenské stroje.

- Tlačiarenské stroje (časť - ).

- Typografické stroje.

- Písma.

- Skrine pre tlačiarenské stroje.

- Prístroj na nanášanie farieb, atramentu.

- Náplne do tonera.

- Pásové kazety.

- atramentové vstrekovacie náplne.

- Náhradné náplne do atramentových tlačiarní.

- Tlačiarne na etikety.

- Náplne do fotoelektrických prístrojov.

- Ustaľovače toneru.

- Nádoby na uskladnenie tonera.

- Náplň do viacúčelového čítacieho zariadenia.

- Valcové náplne.

- Druckrakelwerk.

- Náplne do tonerov.

- Kazety s farbiacou páskou.