24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2016-02-15)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2016-02-15)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2016-02-15)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2016-01-25)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2016-01-13)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)
24.1. Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá. (2015-12-02)

- Urýchľovače častíc.

- Prístroje na vyšetrovanie krvi.

- Anestetické prístroje.

- Dezinfekčné zariadenia pre nemocnice.

- Audiometre.

- Autoklávy [medicína].

- Prístroje a zariadenia na vyšetrovanie očí.

- Inkubátory pre novorodencov.

- Relaxačné prístroje [pre lekárske použitie].

- Stomatologické prístroje [stacionárne].

- Membrány (Tlakové -) [Röntgenové prístroje].

- Diatermické prístroje.

- Vrtáky [stomatologické].

- Nemocnice (Stacionárne prístroje a zariadenia pre -).

- Ožarovacie prístroje.

- Laboratória (Stacionárne prístroje a zariadenia pre -).

- Ultrafialové žiarivky pre lekárske použitie.

- Lekárske prístroje a zariadenia [stacionárne].

- Lekárstvo (Stacionárne prístroje a zariadenia pre -).

- Mikrotomy.

- Kyslíkové stany.

- Ozonizátory pre lekárske použitie.

- Striekacie pištole pre stomatológov.

- Odsávače slín [stomatologické].

- Prístroje na výrobu röntgenových snímok.

- Röntgenka.

- Resuscitátory.

- Sterilizátory pre lekárske použitie.

- Sudačné prístroje pre lekárske použitie.

- Ureteromické prístroje.

- Vibrátory pre stomatológov.

- Dezinfekčné a sterilizačné komory.

- Anestetické masky.

- Insuflátory na pneumotorax.

- Hmotové spektrografy.

- Operačné stoly.

- Termoterapia (Prístroje na -).

- Prístroje na transfúziu krvi a na branie vzoriek.

- Chromatografy.

- Diagnóza (Prístroje a zariadenia na lekársku alebo laboratórnu -).

- Zariadenia na cvičenie pre postihnuté osoby.

- Fyzioterapeutické prístroje.

- Spirometre pre lekárske účely.

- Sterilizačné a dezinfenkčné komory.

- Inkubátory (lekárske prístroje).

- Lekárske rehabilitačné prístroje.

- Liečebné žiariče ultrafialových lúčov.

- Propagátory.

- Fototerapeutické zariadenia [lekárske použitie].

- Lekárske prístroje a zariadenia [stacionárne] (časť - ).

- Prístroje na výrobu röntgenových snímok (časť - ).

- Zariadenia pre zdravotne postihnuté osoby (časť - ).

- Vysávače (časť - ).

- Obrazovky.

- Prístroje a zariadenia pre lekárstvo, nemocnice a laboratóriá.

- Odsávače slín.

- Fototerapeutické zariadenia.

- Stojany na podnosy.

- Vysávače.

- Kardiologické vybavenie.

- Zariadenia pre zdravotne postihnuté osoby.

- Inkubátory.

- Mikrosústruh pre chirurgiu.

- Operačné stoličky.

- Operačné sedadlá.

- Prístroj na odber vzoriek.

- Prístroj na ošetrenie kože.

- Sterilizátory.

- Skúšobné prístroje.

- Liečebný prístroj.

- Príslušenstvo prístroja na lekársku starostlivosť.

- Prístroje na stimuláciu obehového systému.

- Prístroje na stimuláciu nervového systému.

- Prístroje na analyzovanie tuku v tele s váhou.

- Kapilárne zariadenia.

- Zariadenia na diaľkové kardiologické monitorovanie.

- Ovládacie panely a/alebo displeje pre lekárske prístroje.

- Bloky na kultiváciu ciev.

- Zubné prístroje a nástroje.

- Elektrokardiogramy.

- Kazety do elektroforézy.

- Endotracheálne kanyly.

- Liečebný prístroj na nohy.

- Zdravotnícke vybavenie.

- Inkubátory.

- Vešiaky na intravenózne zariadenia.

- Prístroje na laboratórnu analýzu.

- Laboratórne prístroje.

- Meracie zariadenie pre ultrazvukové diagnostické prístroje.

- Merače pre integrované diagnostické testovacie systémy.

- Kyslíkové prístroje.

- Fyziologické umývacie zariadenia.

- Stojany na pipety.

- Stojan na pipety.

- Prenosné čítačky externých onkologických dozimetrov.

- Sondy pre odsávačky hlienov do nosa.

- Rehabilitačné vybavenie.

- Prístroje na spracovanie vzoriek.

- Prípravky na úpravu kože.

- Stoly na rádiologické vyšetrenia.

- Terapeutické podložky na akupresúru.

- Manipulačné zariadenie pre endoskop.

- Ultrafialové zariadenia.

- Ultrafialové liečebné prístroje.

- Röntgenové prístroje.

- Prístroje a vybavenie na podanie liekov pacientovi.

- Automatické zhromažďovače moču.

- Zariadenia na biochemickú analýzu (časť -).

- Bioenergetický oscilačný systém.

- Klinické aplikačné systémy pre podávanie liekov a potravy pre zvieratá.

- Pôrodné postele.

- Systémy pracovných staníc pre stomatologické laboratóriá.

- Nástroje pre elektrické lekárske a ultrazvukové zariadenia pre použitie v čelustnom lekárstve.

- Diagnostické prístroje a nástroje.

- Dialyzačný prístroje.

- Zariadenia na dezinfekciu.

- Simulátory súmraku/úsvitu.

- Nástavce na laboratórne varné platne.

- Nástroje pre elektrické lekárske ultrazvukové prístroje na liečenie kožných vredov.

- Vložky do nástavcov pre laboratórne varné platne.

- intraorálne kamery.

- Meracie zariadenie pre ultrazvukové diagnostické prístroje.

- Lekárske a laboratórne vybavenie.

- Lekárske prístroje.

- Zariadenia na nahrávanie lekárskych obrazových údajov.

- Medicínske roboty (časť-).

- Monitorovacie prístroje na kontrolu podávania liekov.

- Pláty mikrokalorimetrických buniek.

- Prístroje na koncentrovanie kyslíka pre inhaláciu a kozmetické účely.

- Polymerizátory.

- Náhradná zostava pre ortopedické zariadenie.

- Optické bariéry.

- Triediče pre medicínske zariadenia na záznam obrazových údajov.

- chirurgické nástroje.

- Ultrazvukové prístroje na zubárske využitie.

- Prístroj na vibračnú liečbu.

- Odparovače prchavých látok.

- Rötgenové zariadenia na liečebné účely.

- Anatomické snímače.

- Prístroje na meranie straty sluchu.

- Prístroje na ošetrovanie svalov a na starostlivosť o ne.

- Hadice odsávacích zariadení.

- Pôrodná kresla.

- Prístroje na analyzovanie tuku v tele.

- Sterilizátory žajdlíka.

- Náplne do dýchacích prístrojov.

- Jednotky do dávkovacích prístrojov.

- Gynekologické vyšetrovacie kreslá.

- Nádoby na chemikálie.

- Stojany na skúmavky.

- Nádoby na lekárske účely.

- Kryty panelu pri záhlaví postele v nemocničných izbách.

- Zariadenia na šírenie prchavých látok.

- Prístroje na meranie srdcovej frekvencie.

- Zariadenie na zahriatie ľudského tela.

- Diagnostické prístroje na lekárske účely.

- Kazety na digitálnu rádiografiu.

- Dilatátory.

- Prijímacie stanice pre kazety s röntgenovými snímkami.

- Elektrické parné sterilizátory.

- Elektrostimulačné prístroje.

- Pohovky na vyšetrovanie.

- Plynové horáky pre laboratóriá.

- Stroje na srdcový tep.

- Hydroterapeutické prístroje (lekárske prístroje).

- Držiaky na infúzie.

- Inzulínové pumpy.

- Lekárske prístroje.

- Zdrojová jednotka pre lekárske prístroje.

- Stimulátory svalov.

- Prístroje na zobrazovanie jadrovou magnetickou rezonanciou.

- Prístroje na pozitrónovú emisnú tomografiu.

- Prístroje s ovládaním pomocou stlačenia dynamických matracov.

- Generátory pulzu.

- Rehabilitačné prístroje.

- Zariadenia na odber vzoriek.

- Čipy senzorov pre zariadenia na biochemickú analýzu.

- Nádoby na vzorky.

- Rozptyľovače.

- Prístroje na umývanie lekárskych a chirurgických nástrojov.

- Držiaky pod bradu.

- Prístroje na ošetrovanie chladom.

- Laboratórne ohrievacie platne.

- Masky pre dýchacie prístroje.

- Lekárske zariadenia na ultrazvukové pozorovanie.

- Lehátka na lekárske vyšetrenia.

- Spojenia pre nosové masky.

- Zariadenie na skladovanie a dodávanie kyslíka.

- Röntgenové prístroje pre zubné lekárstvo.

- Podnosy na chirurgické nástroje.

- Terapeutické prístroje.

- Monitory na sledovanie známok života.

- Biochemické analyzačné prístroje.

- Klinické analyzátory.

- Ovládacie sústavy na liečebné účely.

- Tepelné terapeutické prístroje.

- Držiaky na lekárske ultrazvukové zariadenia.

- Laryngálne masky.

- Lekárske monitorovacie prístroje.

- Lekárske ultrazvukové zariadenia.

- Pacientské monitory.

- Liečebné zariadenia.

- Röntgenové zobrazovacie zariadenia.