10.3. Ostatné prístroje na meranie času. (2016-01-20)

- Chronometre.

- Parkovacie hodiny.

- Metronómy.

- Časovače [automatické].

- Stopky na varenie vajec [presýpacie hodiny].

- Slnečné hodiny.

- Chronometrické počítadlá.

- Presýpacie hodinky.

- Ostatné prístroje na meranie času.

- Nástroje na meranie času.

- Časomerače.

- Kuchynské hodiny.