10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-02-04)
10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-02-04)
10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-02-04)
10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-02-04)
10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-01-20)
10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-01-14)
10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-01-14)
10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-01-14)
10.5. Nástroje, prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné a skúšobné. (2016-01-13)

- Tachymetrické stĺpy.

- Prístroje na analýzu plynov a kvapalín.

- Poplašné zariadenia.

- Požiarne alarmy.

- Indikátory mrazu [elektrické].

- Alarmy označujúce nedostatok vody v kotloch.

- Riadiace fotobunky.

- Geigerov-Mullerov počítače.

- Kontrolné prístroje.

- Kontrolné prístroje (Pri vstupe -).

- Regulátory termického plameňa.

- Detektory vlhkosti.

- Požiarne detektory.

- Detektory žiarenia.

- Detektory rudy.

- Skúšobné prístroje.

- Stroje na skúšanie bŕzd.

- Detektory banských plynov.

- Gyroskopy [letectvo, navigácia].

- Hydrofóny.

- Hydrostaty.

- Osciloskopy.

- Bleskozvody.

- Prístroje na nastavovanie reflektorov vozidiel.

- Fotometre [kontrolné prístroje].

- Píchacie hodiny.

- Radarové prístroje.

- Termostaty.

- Sonometre [kontrolné prístroje].

- Skúšobné stroje.

- Regulačné prístroje pádu pre výsadkárov.

- Detektory plynu.

- Nivelačné laty.

- Detektory lži.

- Lampy na presvecovanie vajec.

- Križovatkové zrkadlá.

- Regulátory kotlov.

- Regulátory inštalácie kúrenia.

- Poplašné zariadenia.

- Prúty na hľadanie prameňa vody.

- Prútkarské kyvadlá.

- Zariadenia na dozeranie na malé deti.

- Detektory falošných peňazí.

- Vstupné kontrolné zariadenia.

- Kontrolné zariadenia toku.

- Bleskoistky.

- Hromozvody.

- Snímače pohybu.

- Zariadenia na kontrolu vstupeniek do bazéna.

- Dymové detektory.

- Alarmy (bicykel).

- Alarmy (auto).

- Alarmy (osobné).

- Alarmy na bicykle.

- Alarmy na autá.

- Alarmy (osobné).

- Zariadenia na dozeranie na malé deti (časť - ).

- Poplašné zariadenia (časť - ).

- Požiarne alarmy (časť - ).

- Zabezpečovací prístroj proti krádeži.

- Detektory kovov.

- Prístroje a zariadenia kontrolné, bezpečnostné alebo skúšobné.

- Plavajúce telesá.

- Alarmy.

- Kontrolné prístroje.

- Kontrolné nástroje.

- Detektory výbušnín.

- Lineárne kódovacie zariadenia.

- Snímacie zariadenia na batožinu.

- Detektory mín.

- Rotačné kódovacie zariadenia.

- Bezpečnostné prístroje.

- Bezpečnostné prístroje.

- Bezpečnostné nástroje.

- Skúšobné prístroje.

- Skúšobné prístroje.

- Skúšobné stroje.

- Detektory vody.

- Majáky.

- Poplašné zariadenia.

- Meracie prístroje na skúšky na dokazovanie prítomnosti látok.

- Zariadenia proti krádeži.

- Bezpečnostné zariadenia proti krádeži.

- Výpočtové a riadiace jednotky.

- Zariadenia na overovanie pravosti.

- Biometrické konzoly.

- Rozhrania pre biometrické zámky.

- Kryty na ovládacie zariadenia.

- Riadiace skrine.

- Riadiace pulty.

- Kontrolné zariadenia.

- Ovládacie jednotky.

- Riadenie pre bezpečnostné kamery.

- Detektory.

- Snímače elektrického prúdu.

- Elektrochemické testovacie pásiky.

- Ručné detektory na detekciu bezpečnostných visačiek.

- Detektory ľudského tela.

- Senzor na obrázky.

- Infračervené detektory.

- Laserové nivelovacie prístroje.

- Svetelné senzory.

- Lokalizačný a sledovací nástroj.

- OPTOELEKTRONICKÉ SENZORY.

- Kontrolné skenery, detektory a reaktivačné systémy na prenosné elektronické predmety.

- Elektronické detektory prítomnosti.

- Ovládacie zariadenia pre miestnosti.

- Riadenia pre senzory.

- Čidlá.

- Zabezpečovacie zariadenia.

- Kontrolné etikety.

- Potreby na skúšanie.

- Násypné zariadenie na vozidlách na odvoz odpadu.

- Univerzálne obslužné prístroje.

- Prístupové terminály.

- Zariadenia na reguláciu prúdenia vzduchu.

- Poplašné zariadenia s rozličnými zvukovými signálmi.

- Prístroje na monitorovanie bábätiek.

- Akustická kontrola miestnosti (babyphone).

- Zariadenia na automatizáciu budov.

- Prístroje na analýzu oxidu uhoľnatého.

- Čítačky kariet pre dátové nosiče na identifikáciu osôb.

- Kryty na zabezpečovacie systémy.

- Skrinky na poplašné zariadenia.

- Kontaktné senzory.

- Riadiace ramená.

- Ovládače.

- Senzory pracích prostriedkov.

- Zariadenia na kontrolu plynu.

- Tepelné senzory.

- Identifikačné zariadenia.

- Indikátory.

- Rádiové ovládanie na priemyselné účely.

- Senzory hladiny tekutiny.

- Kontrolné zariadenie vo forme podložky.

- Ovládacie zariadenia a senzory na vlhkosť.

- Detektor pohybu.

- OPTOELEKTRONICKÉ SENZORY.

- Detektory kyslíku.

- Prístroje na kontrolu a organizáciu osobného životného štýlu.

- Programovateľné regulátory.

- Radarové stĺpy.

- Zapustené, vonkajšie detektory montované zarovno s povrchom a poplašné zariadenia.

- Regulačné zariadenia.

- Súčasti senzorov.

- Regulátory rýchlosti.

- Termoregulátory.

- Ultrazvukové senzory na určovanie odstupu.

- Videosystémy na otváranie vstupných dvier.

- Indikátory napätia.

- Ovládacie skrinky.

- Konzoly ovládacích panelov.

- Plavajúce telesá (regulátory objemu).

- Meteorologické snímače.

- Náustky detektorov alkoholu.

- Bazénové regulátory pH.

- Snímače rovinného posunutia.

- Zariadenia na odhalenie radarov na meranie rýchlosti.

- Ponorné bazénové snímače.

- Zariadenia na reguláciu teploty.

- Terminály pre časový manažment.

- Zariadenia, ktoré sa obsluhujú dotykom.

- Dotykové ovládacie klávesnice.

- Prístroje na kontrolu prístupu.

- Alarmové jednotky na lekárske použitie.

- Validátory bankoviek.

- Biometrické snímače.

- Digitálne detektory.

- Zariadenia na analyzovanie obrázkov.

- Programovacie prístroje.

- Bezpečnostné poplašné systémy.

- Ukazovatele kvality vzduchu.

- A prístroje na riadenie energie.

- Validátori dokumentov.

- Bezpečnostné štítky.