10.4. Ostatné prístroje, zariadenia a prostriedky na meranie. (2016-02-08)
10.4. Ostatné prístroje, zariadenia a prostriedky na meranie. (2016-01-15)
10.4. Ostatné prístroje, zariadenia a prostriedky na meranie. (2015-12-01)

- Olovnice.

- Meradlá zrýchlenia.

- Akustické meradlá.

- Akustické meracie prístroje.

- Vzduchomery.

- Alkoholmetre.

- Výškomery.

- Ampérmetre.

- Vetromery.

- Zememeračské prístroje.

- Váhy.

- Váhy.

- Barometre.

- Vážiace stroje.

- Butyrometre.

- Posuvné meradlá.

- Meradlá poľnohospodárskych produktov.

- Kalorimetre.

- Sklonomery.

- Komparátory.

- Vodomery.

- Elektromery.

- Zariadenia na meranie obsahu nádrží.

- Prietokomery.

- Pravítka na meranie.

- Hustomery.

- Obuvnícke meradlá.

- Prístroje na meranie vzdialenosti.

- Dynamometre.

- Ebuliometre.

- Puzdrá na pásové meradlá.

- Galvanometre.

- Geodetické prístroje a zariadenia.

- Goniometre.

- Prístroje na meranie tvrdosti vody.

- Vlhkomery.

- Ukazovatele spotreby paliva pre vozidlá.

- Kuchynské ukazovatele [kuchyňa].

- Teplomery.

- Rýchlomery.

- Meradlá.

- Lodné denníky.

- Luxmetre.

- Manometre.

- Meracie nástroje [okrem prístrojov na meranie času].

- Meracie nástroje pre krajčírov.

- Meracie pásma.

- Mikrometre.

- Miliampérmetre.

- Nivelačné laty pre zememeračov.

- Oktanty.

- Hodomery.

- Ohmmetre.

- Vlnomery.

- Mikrometrické meradlá.

- Vážiace prístroje a nástroje.

- Laktometre.

- Váhy [na váženie ľudí].

- Planimetre.

- Dážďomery.

- Závažia [na váhy].

- Polarimetre.

- Pyrometre.

- Radiometre.

- Pásmové meradlá.

- Sextanty.

- Seizmografy.

- Seizmometre.

- Ultrazvukové sondy.

- Zvukové vedenia.

- Spektrofotometre.

- Tachymetre.

- Tachometre.

- Taxametre.

- Diaľkomery.

- Teodolity.

- Teplomery [vrátane lekárskych teplomerov].

- Skúšobné váhy.

- Typometre.

- Variometre.

- Verniére.

- Vákuometre.

- Viskozimetre.

- Voltmetre.

- Wattmetre.

- Yardové meradlá.

- Zememeračské laty.

- Kompasy [navigácia].

- Námorné kompasy.

- Registračné prístroje telefónnych poplatkov.

- Registre cestovného.

- Primeravacie dosky.

- Buzolové ružice.

- Ukazovatele nabitia pre akumulátory.

- Registračné prístroje cestovného.

- Zememeračské optické štvorce.

- Plynomery.

- Vodováhy.

- Meradlá hladiny vody.

- Listové váhy.

- Posuvné meradlá.

- Tlakomery pneumatík.

- Odmerky.

- Behúňové váhy.

- Ozvenové hĺbkomery.

- Prístroje na meranie ponoru lode.

- Kvapadlá [okrem lekárskych alebo laboratórnych].

- Krížové meračské laty [zememeračstvo].

- Sklonomery.

- Počítadla ubehnutých kilometrov.

- Meracie lyžičky.

- Meracie nádoby [do domácnosti].

- Počítadla ubehnutých míľ.

- Tachometre udávajúce vzdialenosť v míľach.

- Manometre.

- Diaľkomery.

- Otáčkomery.

- Zariadenia na značenie ciest.

- Sonometre [meracie zariadenia].

- Tachometre [cyklopočítače].

- Kuchynské váhy.

- Nastavovacie zariadenia.

- Kalibrátory.

- Krokomery.

- Refraktometre.

- Otáčkomery.

- Váhy (časť - ).

- Prietokomery (časť - ).

- Teplomery [vrátane lekárskych teplomerov] (časť - ).

- Elektromery (časť - ).

- Teplomery [vrátane lekárskych teplomerov] (časť - ).

- Vodováhy (časť - ).

- Ostatné prístroje, zariadenia a prostriedky na meranie.

- Prístroje, zariadenia a prostriedky na meranie.

- Snímacie termokamery [meracie prístroje].

- Ukazovatele nabitia.

- Meracie pomôcky.

- Ukazovatele spotreby paliva.

- Meracie prístroje.

- Meracie prístroje.

- Meracie pomôcky.

- PH metre.

- Analyzér.

- Meracie svorky.

- Kombinované nástroje.

- Meracie prístroje na dotyk.

- Elektronické teplomery.

- Flexometre.

- Meradlá.

- Senzori vlhkosti.

- Ukazovatele hladiny.

- Mierky.

- Meracie prístroje a zariadenia, najmä barometre, teplomery, merače vlhkosti.

- Prístroj na meranie fyzického výkonu.

- Rádiá s projekciou času a teplomery.

- Ohniskové doštičky.

- Senzory teploty.

- Teplomery.

- Prístroj na meranie farebných odtieňov.

- Ultrafialové fotometrické prístroje.

- Meteorologické stanice.

- Indikátory vetra (na určenie smeru vetra).

- Prístroje na analýzu zloženia tela s váhou.

- Posuvné meradlo.

- Prístroje na určenie teploty tekutín.

- Dávkovacie zariadenia.

- Elektrické teplomery.

- Elektronické kalkulačky.

- Prietokomery.

- Ukazovatele pre meracie prístroje.

- Grily na teplý vzduch.

- Indikátory výšky.

- Vodováhy.

- Ukazovatele magnetického poľa.

- Počítače kilometrov a tachometre.

- Balíkové váhy.

- Tunery/ladiče.

- Meracie prístroje na meranie krútiaceho momentu.

- Dopravné meracie zariadenia.

- Zobrazovacie jednotky váh.

- Prístroj na meranie farebných odtieňov.

- Kružidlá [mierky, meniče].

- Konfigurácia číselných stupníc na pravítku pre námornú navigáciu.

- Závažia na zisťovanie beztiažového stavu oceľových valcov.

- Prístroje na meranie dĺžky.

- Diamantové meracie a skúšacie nástroje.

- Sondy na meranie sily pola.

- Prístroj na meranie sily pola.

- Nivelizačné prístroje.

- Počítadlo vozidiel.

- Kyvadlové lasery.

- Prístroje na meranie elektrických parametrov.

- Prístroje na meranie indexu telesnej hmotnosti.

- Indikátory vlhkosti.

- Laserové meracie prístroje.

- Rotačné lasery.

- Sonometre.

- Prístroje na sledovanie činnosti.

- Snímače polohy.

- Váhy.