29.1. Protipožiarne zariadenia a výstroj. (2016-01-20)

- Trepáče na oheň.

- Penové spreje [protipožiarne].

- Zhasínadlá.

- Nebezpečenstvo požiaru (Prístroje a zariadenia proti -).

- Zachytávače iskier.

- Čerpadlá na hasenie ohňa.

- Protipožiarne nádrže.

- Zhasínadlá (časť - ).

- Protipožiarne zariadenia a výstroj.

- Protipožiarne zariadenia.

- Protipožiarne vybavenie.

- Protipožiarne barikády.

- Predné strany riadiacich a kontrolných panelov pre protipožiarne prístroje, a najmä pre protipožiarne vozidlá.

- Hasiace prístroje.