14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-20)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-20)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-20)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-20)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-15)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-15)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-15)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)
14.2. Zariadenia na spracovanie údajov a periférne prístroje a zariadenia. (2016-01-14)

- Klávesnice na dierovače kariet.

- Snímače [spracovanie dát].

- Počítače.

- Dierkovače diernych štítkov [spracovanie dát].

- Tabulátory diernych štítkov.

- Snímače diernych štítkov.

- Triedičky dokumentov [spracovanie dát].

- Zariadenia na spracovanie dát.

- Klávesnice na zariadenia pre spracovanie dát.

- Počítačové plotre.

- Elektronické vreckové diáre.

- Skrinky počítačov.

- Počítačové obrazovky.

- Skenery[spracovanie dát].

- Mikropočítače.

- Disketové jednotky.

- Snímače čiarových kódov.

- Protihlukové skrinky na počítačové tlačiarne.

- Pákové ovládače na počítače.

- Monitory [spracovanie dát].

- Počítačové myši.

- Tonerové náplne do počítačových tlačiarní.

- Prehrávače kompaktných diskov [spracovanie dát].

- Počítačové tlačiarne.

- Počítačové terminály.

- Elektronické zariadenia na čítanie magnetických kariet.

- Prehrávače z pevného disku.

- Multimediálne komunikačné terminály.

- Inteligentné karty.

- Digitálne fotorámčeky.

- Sieťové spínače pre počítače.

- Prenosné počítače [laptopy].

- Pamäťové zariadenia USB.

- Čítacie a hovoriace perá.

- Čítačky elektronických kníh.

- Tabletové počítače.

- Príručné počítače.

- Zápisníkové počítače.

- Počítače "do dlane".

- Terminály.

- Ručné počítače.

- Dotykové obrazovky.

- Počítačové tlačiarne (časť - ).

- Zariadenia na prenos dát [spracovanie dát].

- Koncové zariadenia s obrazovkami pre prístup k internetu.

- Pevné disky (časť - ).

- DVD mechaniky [vybavenie na spracovanie údajov] (časť - ).

- Počítačové klávesnice.

- Počítačové modemy.

- Počítačové monitory.

- Pevné disky.

- Skenery obrazu.

- Prenosné počítače.

- Elektronické perá.

- Prístroje pre záznam, reprodukciu alebo spracovanie informácií.

- Protihlukové skrinky [spracovanie dát].

- Snímače čiarkových kódov.

- Videokamery [vybavenie na periférne spracovanie údajov].

- Puzdrá na zariadenia na spracovanie údajov.

- Mechaniky CD-ROM [vybavenie na spracovanie údajov].

- Kombinovaná tlačiareň s faxom.

- Kombinovaná tlačiareň so snímačom.

- Kombinovaná tlačiareň so snímačom a kopírovacím strojom.

- Kombinovaná tlačiareň so snímačom, kopírovacím strojom a faxom.

- Kombinovaná tlačiareň s kopírovacím strojom.

- Počítačové príslušenstvo.

- Ochranné prostriedky na počítače.

- Počítačové systémy.

- Súpravy na pripojenie pre prístroje na spracovanie údajov.

- Vidlice nabíjacích zariadení pre prenosné elektronické prístroje.

- Periférne zariadenia na spracovanie údajov.

- Periférne zariadenia na spracovania údajov.

- Prehrávače diskov [spracovanie údajov].

- Dokovacie stanice pre počítače.

- DVD mechaniky [vybavenie na spracovanie údajov].

- Zábavné elektronické diáre.

- Elektronické všeobecné osobné systémy.

- Elektronické vstupné zariadenia.

- Elektronické diáre.

- Elektronické pracoviská.

- Predné kryty na prenosné elektronické zariadenia.

- Prenosné elektronické zariadenia.

- Prenosné osobné počítače.

- Videorekordéry na pevné disky.

- Vybavenie na vyhľadávanie informácií.

- Joystick.

- Ochranné prostriedky pre klávesnice.

- Klávesnice.

- Laptopy-prenosné počítače.

- LCD displeje.

- Snímače a/alebo zapisovače pamäťovej karty.

- Monitorovacie kamery.

- Mikrofóny na monitory.

- Reproduktory na monitory.

- Cestovná súprava pre prenosné počítače.

- Optická myš.

- Pamäťové karty.

- PC telefóny.

- Periférne zariadenia [vybavenie na spracovanie údajov].

- Periférne zariadenia [vybavenie na spracovanie údajov].

- Osobné počítače.

- Vreckové počítače.

- Ukazovací prístroj pre zariadenia na elektronické spracovanie údajov.

- Ochranné prostriedky pre zariadenia na spracovanie dát.

- Ochranné prostriedky pre periférne zariadenia [vybavenie na spracovanie údajov].

- Perá [pre dotykové obrazovky].

- Prenosné zápisníkové počítače.

- Dotykové ovládacie plôšky.

- Guľové ovládače.

- Nahrávacie zariadenia pre video disky [vybavenie na spracovanie dát].

- Prenosné počítače.

- Prenosné výpočtové zariadenia.

- Prístoje na programování hudby a videa na jakémkoliv nosiči.

- Nahrávacie prístroje, odovzdanie alebo rozširovanie informácií.

- Náplne, zásobníky.

- Obaly na obvodové dosky.

- Obvodové dosky.

- Kombinovaná tlačiareň so skenerom.

- Predné panely počítačov.

- Kryty počítačov.

- Vstupné zariadenia pre počítače.

- Pamäťové kľúče pre zariadenia na spracovanie údajov.

- Ovládacie paneli.

- Zariadenia na spracovanie dát a periferálne prístroje a zariadenia.

- Zariadenia na príjem dát [spracovanie dát].

- Digitálni asistenti.

- Displeja.

- Potápačské počítače.

- Elektronické tabule na písanie.

- Predné lišty pre kryty na počítače.

- Zariadenia na grafické zobrazenie.

- Skrine pre elektronické obvody.

- moduly IC.

- Kombinované nahrávacie prístroje so zabudovaným spínacím obvodom s kamerou a nahrávacím zariadením / prehrávačom pre digitálne údaje.

- atramentové vstrekovacie náplne.

- Náhradné náplne do atramentových tlačiarní.

- Vstupné/výstupné moduly.

- Tlačidlá.

- Taster mit Einbauplatte.

- Klávesnicové ovládacie zariadenia.

- Klávesnice.

- počítačové monitory LCD.

- LCD monitory.

- Adaptéry pamäťových kariet.

- Pamäťové kazety.

- Monitory.

- Optical pens.

- Optické snímače.

- Kamery na osobné počítače.

- Náplne do fotoelektrických prístrojov.

- Bubnové jednotky citlivé na svetlo.

- Zostava pixelov.

- Prehrávacie a nahrávacie zariadenia pre archivačné médiá.

- Prehrávače archivovacích médií kombinované s rádioprijímačmi.

- Tlačiarne.

- Chladiče pre sady čipov grafických kariet.

- Ozvučnice.

- Archivovacie médiá.

- Terminály.

- Ustaľovače toneru.

- Tlačiarne platobných transakcií.

- USB-pamäťové kľúče.

- Videoeditory v kombinácii s monitormi.

- Bezdrôtové klávesnice.

- Náramkové počítače na meranie pulzu.

- Externé záložné pamäte s tlačidlom.

- Čítače kódov.

- Počítačové konektory.

- Zasúvacie počítačové komponenty.

- Počítačové periférne zariadenia.

- Prístroje na zhromažďovanie údajov.

- Koncové zariadenie na zaznamenávanie údajov.

- Dokovacie stanice.

- Prepínače elektronických obvodov.

- Plošné diskové zariadenia.

- Grafické materiály.

- Vreckové počítačové zariadenia.

- Ručné čítacie zariadenia.

- Spínače pevných diskov.

- Kryty pevných diskov.

- Opláštenia na pamäťové zariadenia.

- Atramentové náplne.

- Atramentové tlačiarne.

- Atramentové sieťotlačové tlačiarne.

- Prenosný počítač s čítacím zariadením čiarových kódov.

- Laserové tlačiarne.

- LCD displeje.

- Pamäťové zariadenia.

- Pamäťové zariadenia na ukladanie údajov.

- Zariadenia na ukladanie údajov pamäťových kariet.

- Multifunkčné tlačiarne.

- Osobný prenosný počítač.

- Digitálne klávesnice pre zariadenia na čítanie kariet.

- Periférne prístroje a zariadenia.

- Prenosné koncové zariadenia.

- Plošné obvody.

- Kvadratúrové spojky.

- Čítače.

- Čítačky na platobné prostriedky.

- Prijímače pre periférne zariadenia počítačov.

- Nádoby na tonery.

- Kazety s tonerom.

- Biometrické USB kľúče.

- Puzdra na USB karty.

- USB tunery na digitálne televízory.

- USB mechaniky.

- USB pamäťové jednotky.

- Aritmetické a ovládacie jednotky.

- Záložné pamäte.

- Nabíjačky na bezdrôtové počítačové myši.

- Konzoly na operačné jednotky.

- Čítacie prístroje pre zakódované údaje.

- Počítačové hostiteľské panely.

- Ovládacie panely pre tlačiarne.

- Ovládače pre aritmetické a ovládacie jednotky.

- Kryty pre tlmiace mechanizmy na atramentové tlačiarne.

- Zariadenia na zadávanie údajov.

- Zariadenia na spoločné využívanie dát.

- Elektronické zariadenia na kontrolu informácií.

- Externé záložné pamäte.

- Externé pamäťové zariadenia s pevným diskom.

- Zariadenia s plochou obrazovkou.

- Čelná fazeta krytu počítača.

- Kryty na vstupné/výstupné terminály.

- Čítače pamäťových kariet.

- Externé záložné pamäte so spínačom.

- Set top boxy pre osobné počítače.

- reproduktory k počítaču.

- Prenosné prístroje na uchovanie dát.

- Prenosné digitálne mechaniky na záznam a prehrávanie údajov.

- Prenosné mobilné počítače.

- Tlačiarenské náplne.

- Tlačiace hlavy.

- Snímače/zaznamenávače pre pamäťové médiá.

- Opláštenia čítačiek RFID.

- Zásuvné moduly pre servery (plug-in).

- Optické ochrany na klávesnice.

- Zariadenia na spracovanie signálu.

- Čítačky na USB karty.

- USB zariadenia.

- Bezdrôtové myši.

- Bezdrôtové adaptéry pre notebooky.

- Bezdrôtové routery.

- Bezdrôtové obrazovky.

- Bezdrôtové USB adaptéry.

- Podložky pod zápästie na ovládanie počítačovej myši.

- Obrazovky.

- Kontrolné karty.

- Elektronické myši.

- Flash jednotky.

- Zariadenia na ukladanie dát na diskové pamäťové média.

- Izolátory.

- Zapisovacie mechaniky [pracovanie dát].

- Biometrické kiosky.

- Kódové generátory.

- Elektronické knihy.

- Mechaniky pevných diskov.

- Vstupné zariadenia.

- Interaktívne tabule.

- Monitory LED.

- Rekordéry s pamäťovými kartami.

- Počítače vybavené integrovanou dotykovou plochou.

- USB adaptéry.