1. Potraviny

2. Odevné výrobky a galantéria

3. Cestovné potreby, puzdrá, slnečníky a predmety osobnej potreby nezahrnuté v iných triedach

4. Kefárske výrobky

5. Textilné kusové výrobky, fólie z umelého a prírodného materiálu

6. Nábytok

7. Potreby pre domácnosť, nezahrnuté v iných triedach

8. Náradie a železiarske výrobky

9. Obaly a kontajnery na prepravu a manipuláciu s výrobkami

10. Hodiny a hodinky a iné meracie prístroje, kontrolné a signalizačné prístroje

11. Ozdobné výrobky

12. Dopravné a zdvíhacie prostriedky

13. Zariadenia na výrobu, rozvod alebo transformáciu elektrickej energie

14. Zariadenia zaznamenávacie, komunikačné alebo na vyhľadávanie informácií

15. Stroje nezahrnuté v iných triedach

16. Fotografické, kinematografické a optické prístroje

17. Hudobné nástroje

18. Tlačiarenské a kancelárske stroje

19. Papierenské výrobky, kancelárske potreby, umelecké a vyučovacie potreby

20. Zariadenia na predaj a propagáciu, označenia

21. Hry, hračky, stany a športové potreby

22. Zbrane, pyrotechnické výrobky, lovecké a rybárske potreby, potreby na ničenie škodcov

23. Zariadenia na rozvod tekutín (plynov), zariadenia sanitárne, vykurovacie, ventilačné a vzduchotechnické, zariadenia na pevné palivá

24. Lekárska a laboratórne zariadenia

25. Stavebné jednotky a konštrukčné prvky

26. Osvetľovacie zariadenia a telesá

27. Tabakové výrobky a fajčiarske potreby

28. Farmaceutické a kozmetické výrobky, toaletné potreby a prístroje

29. Protipožiarne prístroje a vybavenie, prístroje na prevenciu havárií, záchranné prístroje

30. Výrobky na chov a ošetrovanie zvierat

31. Stroje a zariadenia na prípravu stravy a nápojov, nezahrnuté v iných triedach

32. Grafické symboly a logá, plošné vzory, zdobenia